Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/2-42
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2016 (82) cz. 2
Wrogie czy przyjazne przejęcie? Enea kupuje Bogdankę – case study

Autorzy: Kamil Gemra
Słowa kluczowe: fuzje i przejęcia wrogie przejęcie przyjazne przejęcie GPW
Rok wydania:2016
Liczba stron:9 (485-493)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Zbadanie bezprecedensowej transakcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, kiedy to państwowa firma znajdująca się w WIG20 ogłasza wezwanie na inną firmę z tego indeksu i dochodzi do przejęcia. Niniejszy artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie czy było to wrogie, czy przyjazne przejęcie. Metodologia badania – Badanie oparte jest na metodzie case study oraz zawiera elementy analizy danych wtórnych. Wynik – Nieprecyzyjność definicji wrogiego i przyjaznego przejęcia oraz duży dynamizm badanego procesu uniemożliwiają stwierdzenie jednoznaczne jakiego charakteru była to transakcja. Poszczególne jej etapy miały charakter zarówno wrogiego przejęcia jak i przyjaznej transakcji. Oryginalność/wartość – Artykuł podejmuje stosunkowo nową transakcję, która miała miejsce jesienią 2015 roku. Jest przykładem zastosowania definicji dotyczącej charakteru przejęć do konkretnego przypadku jaki miał miejsce w gospodarce.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Baca-Pogorzelska K. Współpraca Bogdanki z JSW ma sens. Pobrano z: http://www.parkiet.com/artykul/988118.html (10.01.2016).
2.Frąckowiak W. (2009). Fuzje i przejęcia. Podstawowe pojęcia. W: W. Frąckowiak (red.), Fuzje i przejęcia. Warszawa: PWE.
3.Herdan A., Antolak L. (2005). Połączenia przedsiębiorstw – teoria i praktyka. Kraków: Instytut Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego.
4.Kabaciński B. (2015). Cechy przedsiębiorstw będących celem przejęcia w świetle dotychczasowych badań. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 854, 525–536.
5.Korpus J. (2012). Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw w warunkach niestabilności rynku. W: R. Sobiecki, J. Pietrewicz (red.), Przedsiębiorstwo a narastająca niestabilność otoczenia. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
6.Korpus J. (2013). Czynniki podatności spółek na wrogie przejęcia. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
7.Lewandowski M. (2011). Fuzje i przejęcia w Polsce na tle tendencji światowych. Warszawa: WIG-Press.
8.Pajuro E. NWR nie przejmie Bogdanki. Pobrano z: http://www.kurierlubelski.pl/artykul/339089,nwr-nie-przejmie-bogdanki,id,t.html (10.01.2016).
9.Pater I. (1999). Łączenie spółek akcyjnych w drodze przyjaznego przejęcia. Kraków: Dom Wydawniczy Ostoja.
10.Sasiak R. (2000). Fuzje i przejęcia spółek publicznych. Kraków: Wydawnictwo Zakamycze.
11.Szczepankowski P.J. (2000). Fuzje i przejęcia. Techniki oceny opłacalności i sposoby finansowania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
12.Szymański M., Nogalski B. (2011). Obrona przed wrogim przejęciem. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer.
13.Wieczerzak-Krusińska A. Enea wypowiedziała LW Bogdanka kontrakt na dostawy węgla. Pobrano z: http://www.parkiet.com/artykul/24,1438018-Enea-wegiel-z-Bogdanki-za-drogi.html (10.01.2016).
14.www.enea.pl (10.01.2016).