Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460     DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/2-28
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2016 (82) cz. 2
The Impact of Value and Growth Companies on IPO Underpricing on the Polish Capital Market
(Wpływ przedsiębiorstw zorientowanych na wartość i przedsiębiorstw zorientowanych na wzrost na efekt niedowartościowania IPO na polskim rynku kapitałowym)

Autorzy: Dariusz Zarzecki

Adrian Wołoszyn
Słowa kluczowe: rynek kapitałowy pierwsze emisje (IPOs) niedowartościowanie
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (325-334)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule zaprezentowano podział anomalii występujących na rynku giełdowym. Scharakteryzowano poszczególne anomalie. Opisano zjawisko efektu niedowartościowania oraz efektu wskaźnika P/BV. Zaprezentowano przyczyny efektu niedowartościowania na rynku w Polsce oraz średnie natychmiastowe stopy zwrotu z akcji spółek debiutujących na różnych rynkach Europy. Zaprezentowano również wyniki badań nad wskaźnikiem P/BV w wybranych krajach. Nałożono efekt niedowartościowania na efekt P/BV, co spowodowało wzrost natychmiastowych stóp zwrotu dla spółek o wysokim wskaźniku P/BV. Dodatkowo nałożono efekt stycznia na pozostałe dwa efekty, co spowodowało kolejny wzrost natychmiastowych stóp zwrotu średnio do 36,8%.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Aussenegg W. (2000). Privatization Versus Private Sector Initial Public Offerings in Poland. Multinational Finance Journal, 4, 69–99.
2.Baron D. 1982. A Model of the Demand for Investment Banking Advising and Distribution Services for New Issues. The Journal of Finance, 37 (4), 955–976.
3.Briston R., Jelic R. (2003). Privatisation Initial Public Offerings: The Polish Experience. European Financial Management, 9 (4), 457–484.
4.Fama E., French K. (2006). The Value Premium and the CAPM. The Journal of Finance, 61 (5), 2163–2185.
5.Fama E., French K. (1998). Value versus Growth: The International Evidence. The Journal of Finance, 53 (6), 1975–1999.
6.Grinblatt M., Hwang C. (1989). Signalling and the Pricing of New Issues. The Journal of Finance, 44 (2), 393–420.
7.Ibbotson R., Ritter J. (1995). Initial Public Offerings. In: Handbooks in OR & MS, 9, R. Jarrow et al., Elsevier B.V. (pp. 993–1016).
8.Kamiński K., Zaremba A. (2011). IPOS- not so much money on the table, the cost compensation hypothesis. Argumenta Oeconomica, 26.
9.Kulpaka P. (2007). Giełdy w gospodarce. Warszawa: PWE.
10.Loughran T., Ritter J., Rydqvist K. (2014). Initial Public Offerings: International Insights, website: bear.warrington.ufl.edu/ritter/Int2014.pdf.
11.Lyn E., Zychowicz E. (2003). The Performance of New Equity Offerings in Hungary and Poland. Global Finance Journal, 14, 181–195.
12.Mauer D., Senbet L. (1992) The Effect of the Secondary Market on the Pricing of Initial Public Offerings: Theory and Evidence. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 27 (1), 55–79.
13.Ostrowska E., Zielińska E. (2013). Uwarunkowania behawioralne decyzji inwestycyjnych, Prace i materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2 (4), 489–499.
14.Ritter J. (1984). The ‘Hot Issue’ Market of 1980. The Journal of Business, 57 (2), 215–240.
15.Rock K. (1982). Why are New Issues Underpriced? Ph.D. Dissertation, University of Chicago, Chicago.
16.Rock K. (1986). Why new issues are underpriced. Journal of Financial Economics, 15, 187–212.
17.Rudd J. (1993). Underwriter price support and the IPO underpricing puzzle. Journal of Financial Economics, 34, 135–151.
18.Sieradzki R. (2013). Does it pay to invest in IPO, Evidence from the Warsaw Stock Exchange, „NBP Working Paper” No. 139, Warsaw.
19.Ślepczuk R. (2006). Anomalie rynku kapitałowego w świetle hipotezy efektywności rynku. e-Finanse, 1.
20.Szyszka A. (2009). Finanse behawioralne nowe podejście do inwestowania na rynku kapitałowym. Poznań:Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
21.Welch I. (1992). Sequential sales, learning and cascades. The Journal of Finance, 47 (2), 695–732.
22.Wołoszyn A. (2014). Efekt niedowartościowania akcji na rynku kapitałowym w Polsce. Ph.D. Dissertation, unpublished, Uniwersytet Szczeciński.
23.www.gpw.pl/analizy_i_statystyki_pelna_wersja.