Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460     DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/2-24
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2016 (82) cz. 2
Strategia momentum na GPW w Warszawie

Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (289-298)
Słowa kluczowe: strategia momentum efektywność rynku reakcja rynku
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: Paweł Sekuła

Abstrakt

W artykule zbadano rentowność strategii momentum na GPW. Analizę przeprowadzono dla okresu 2005–2014. Strategie momentum opierają się na kupowaniu akcji z wysokimi stopami zwrotu w ciągu poprzednich 1–6 miesięcy i sprzedawaniu akcji z niskimi zwrotami w tym samym czasie. Strategie zakładają, że notowania akcji kontynuują dotychczasowe trendy. Otrzymane dowody potwierdzają modele behawioralne, ale powinny być potraktowane z ostrożnością. Rezultaty są statystycznie istotne tylko dla okresu formowania 1 miesiąc.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Braun P., Nelson D., Sunier A. (1995). Good news, bad news, volatility and betas. Journal of Finance, 50 (5), 1575–1601.
2.Conard J., Kaul G., (1998). An anatomy of trading strategies. Review of Financial Studies, 11 (3), 489–519.
3.De Bondt W.F.M., Thaler R. (1985). Does the stock market overreact? Journal of Finance, 40 (3), 793–805.
4.De Bondt W.F.M., Thaler R. (1987). Further evidence on investor overreaction and stock market seasonality. Journal of Finance, 42 (3), 557–581.
5.Fabozzi F., Fung Ch., Lam K., Wong W. (2013). Market overreaction and underreaction: tests of directional and magnitude effects. Applied Financial Economics, 23 (18), 1469–1482.
6.Hong H., Lim T., Stein J.C. (2000). Bad news travels slowly: size, analyst coverage, and the profitability of momentum strategies. Journal of Finance”, 55 (1), 265–295.
7.Jegadeesh N. (1990). Evidence of predictable behavior of security returns. Journal of Finance, 45 (3), 881–898.
8.Jegadeesh N., Titman S. (2002). Cross-sectional and time-series determinants of momentum returns. Review of Financial Studies, 15 (1), 143–157.
9.Lehmann B. (1990). Fads, martingales, and market efficiency. Quarterly Journal of Economics, 105 (1), 1–28.
10.Schiereck D., De Bondt W., Weber M. (1999). Contrarian and momentum strategies in Germany. Financial Analysts Journal, 55 (6), 104–116.
11.Rouwenhorst K.G. (1998). International momentum strategies. Journal of Finance, 53 (1), 267–284.
12.Sekuła P. (2015). Nadreaktywność GPW w Warszawie – analiza empiryczna. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 855. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 74 (1), 171–180.
13.Szyszka A. (2006). Zjawisko kontynuacji stóp zwrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Bank i Kredyt, 8, 37–49.