Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/2-19
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2016 (82) cz. 2
Kowenanty dywidendowe na rynku obligacji Catalyst

Autorzy: Marek Pauka

Bogumiła Brycz
Słowa kluczowe: kowenanty rynek obligacji Catalyst transfer wartości teoria agencji
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (237-248)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Koncepcja empty shell, opisana przez F. Blacka, polegająca na transferze wartości przez akcjonariuszy ze spółek – emitentów obligacji – dość dobrze opisuje wiele trudnych przypadków, które można było spotkać na rynku Catalyst w pierwszych latach jego rozwoju. Celem artykułu jest identyfikacja i analiza tzw. kowenantów dywidendowych. Metodologia badania – Autorzy przeprowadzili badania jakościowe kowenantów zawartych w warunkach emisji obligacji z lat 2009–2013 oraz dokonali analizy struktury kowenantów przy wykorzystaniu metod statystycznych. Wynik – W artykule przedstawiono obszary objęte kowenantami dywidendowymi. Porównano je z ewentualnymi możliwościami, którymi dysponują właściciele spółek – emitenci obligacji. Ostatecznie pokazano, iż ograniczenie ryzyka transferów za pomocą groźby aktywacji opcji put (prawa inwestorów do przedterminowego żądania odkupu obligacji) występuje przede wszystkim w formie ograniczenia w wypłatach dywidend oraz (rzadziej) w przeprowadzaniu skupu akcji własnych (buy back), co absolutnie nie zabezpiecza przed wydrenowaniem spółki z wartości. Autorzy wskazali brak powiązań pomiędzy poziomem zadłużenia i rentowności a stosowaniem kowenantów dywidendowych. Oryginalność/wartość – Praca dotyczy problemu pomijanego dotychczas w badaniach empirycznych w Polsce, a jednocześnie bardzo ważnego zarówno z perspektywy teoretycznej, jak i praktycznej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Black F. (1976). Dividend Puzzle. The Journal of Portfolio Management, 2 (2), 5–8.
2.Black F., Scholes M. (1973). The Pricing of Options and Corporate Liabilities. Journal of Political Economy, 81 (3), 637–654.
3.Bradley M., Roberts M.R. (2015). The structure and pricing of corporate debt covenants. The Quarterly Journal of Finance, 5 (2), 1550001(37).
4.Brycz B., Pauka M., Śmieja N. (2015a). Structure and restrictiveness of financial covenants in bond contracts on Catalyst. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 862. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 75, 67–81.
5.Brycz B., Pauka M., Śmieja N. (2015b). Znaczenie kowenantów na rynku obligacji korporacyjnych w teorii i w badaniach empirycznych – przegląd literatury. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 855. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 74 (t. 1), 23–34.
6.Galai D., Masulis R.W. (1976). The option pricing model and the risk factor of stock. Journal of Financial Economics, 3 (1), 53–81.
7.Jensen M.C. (1986). Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance, and Takeovers. The American Economic Review, 76 (2), 323–329.
8.Jensen M.C., Meckling W.H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics, 3 (4), 305–360.
9.Jung B., Lee W.J., Yang Y.S. (2015). The Impact of Dividend Covenants on Investment and Operating Performance. Journal of Business Finance & Accounting, 43 (3–4), 414–447.
10.Kalay A. (1982). Dividend Constraints in Bond Covenants. Journal of Financial Economics, 10, 211–233.
11.Myers S.C. (1977). Determinants of corporate borrowing. Journal of Financial Economics, 5, 147–175.
12.Nash R.C., Netter J.F., Poulsen A.B. (2003). Determinants of contractual relations between shareholders and bondholders: investment opportunities and restrictive covenants. Journal of Corporate Finance, 9, 201–232.
13.Niedziółka P. (2014). Zastosowanie kowenantów finansowych w bankowości korporacyjnej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 10 (934), 135–145.
14.Pauka M., Brycz B. (2011). Ocena polityki wypłat dywidend z wykorzystaniem rachunku przepływów pieniężnych – badania empiryczne, Problemy Zarządzania, vol. 9, nr 4, t. 2, s. 32–40.
15.Pauka M., Śmieja N. (2013). Zastosowanie kowenantów w warunkach emisji obligacji – badania empiryczne wśród emitentów z branży developerskiej w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 766. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 62, 399–409.
16.Reisel N. (2014). On the value of restrictive covenants: Empirical investigation of public bond issues. Journal of Corporate Finance, 27, 251–268.
17.Sadrak M. (2016). Indeks Default Rate: Wskaźnik niewykupionych obligacji z Catalyst spadł do 3,1 proc. w I kw. Pobranoz z: Obligacje.pl, https://obligacje.pl/pl/a/indeks-default-rate-wskaznik-niewykupionych-obligacji-zcatalyst-spadl-do-3-1-proc-w-i-kw (30.04.2016).
18.Smith C.W., Warner J.B. (1979). On financial contracting. An analysis of bond covenants. Journal of Financial Economics, 7, 117–161.
19.Szweda E. (2016). Podsumowanie tygodnia. Defaulty oswojone. Pobrano z: Obligacje.pl, https://obligacje.pl/pl/a/podsumowanie-tygodnia-defaulty-oswojone (30.04.2016).
20.Śmieja N., Pauka M. (2013). Analiza kowenantów w obligacjach korporacyjnych emitowanych przez niebankowe spółki z branży finansowej. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 47, 551–561.