Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460     DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/2-17
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2016 (82) cz. 2
Zarządzanie czynnikami wpływającymi na poziom wyniku finansowego podstawowej działalności operacyjnej biur podróży na przykładzie Rainbow Tours SA

Rok wydania:2016
Liczba stron:13 (213-225)
Słowa kluczowe: zarządzanie ryzykiem ryzyko turystyka poziom wyniku finansowego przychody koszty zarządzanie biurem podróży
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: Ewa Maćkowiak

Abstrakt

Turystyka, szczególnie ta zagraniczna, to branża, która obarczona jest dużym ryzykiem. Największym problemem firm działających w branży turystycznej jest zmienność kursu walut oraz klasyczne ryzyko rynkowe. Pamiętać należy również o ryzyku związanym z sytuacją geopolityczną (strajki, zamieszki, katastrofy). Efekt splotu wielu czynników negatywnie wpływających na wielkość sprzedaży i sama specyfika rozliczeniowa biur podróży powoduje, że wiele z nich rozlicza się po zakończonym sezonie, płacąc z zaliczek od klientów rezerwujących wczasy na następny sezon.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Barabel M. (1999). Activitesguotidiennes, coractivistignes et performances des PDG des grandesentreprices. Thèse de doctorat de Sciences de Gestion, Université Paris Dauphine. Paris.
2.Dornier R. (2012). Perceived Performance in the French Tour Operator Industry. International Business Research, 1.
3.Kotha K., Nair A. (1995). Strategy and Environment as determinants of performance. Strategic Management Journal, 16.
4.Rapacz A. (2013) Gospodarka turystyczna w regionie. Wybrane problemy funkcjonowania regionów, gmin i przedsiębiorstw turystycznych. Wrocław: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
5.Sprawozdanie finansowe grupy Rainbow Tours 2010.
6.Sprawozdanie finansowe grupy Rainbow Tours 2011.
7.Sprawozdanie finansowe grupy Rainbow Tours 2012.
8.Sprawozdanie finansowe grupy Rainbow Tours 2013.
9.Sprawozdanie finansowe grupy Rainbow Tours 2014.