Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/2-14
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2016 (82) cz. 2
Migracja wartości – wyniki badań empirycznych dla polskiego rynku kapitałowego

Autorzy: Michał J. Kowalski

Łukasz Biliński
Słowa kluczowe: migracja wartości zmienna syntetyczna analiza sektorów
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (179-190)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza procesów migracji wartości sektorów gospodarczych oraz przedsiębiorstw notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zaprezentowano wyniki dotyczące spółek notowanych na GPW w latach 2011–2014. W badaniach wykorzystano syntetyczny indeks migracji wartości SIMW Siudaka, do którego zaproponowano modyfikacje. Przeprowadzone badania potwierdzają dużą niestabilność procesów migracji wartości w badanym okresie w ujęciu przedsiębiorstw i całych sektorów zarówno na rynku NewConnect, jak i rynku głównym. Badania wykazały natomiast istotną zależność między procesami migracji wartości na obu analizowanych rynkach w jęciu sektorowym. W artykule sformułowano propozycje kierunków dalszych badań nad procesami migracji wartości.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Cwynar A., Cwynar W. (2002). Mierniki kreowania wartości spółki kapitałowej. W: Wycena i zarządzanie wartością firmy. Warszawa: Poltext.
2.Kukuła K. (2000). Metoda unitaryzacji zerowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
3.Mills R. (2005). Dynamika wartości przedsiębiorstwa dla udziałowców. Zasady i praktyka analizy wartości strategicznej. Gdańsk: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr.
4.Pierścionek Z. (1997). Strategie rozwoju firmy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
5.Phillips P. (2012). Time to Revisit Value Migration. Business Corner. Strategies & Analysis, July.
6.Rappaport A. (1989). Creating Shareholder Value: A Guide For Managers and Investors. New York: A Division of Simon & Schuster Inc.
7.Siudak D. (2013a). Pomiar procesów migracji wartości przedsiębiorstw na polskim rynku kapitałowym. Warszawa: C.H. Beck..
8.Siudak D. (2013b). Klasyfikacja przedsiębiorstw ze względu na trzy fazy migracji wartości z wykorzystaniem metod porządkowania liniowego. Przegląd Statystyczny, 2.
9.Slywotzki A.J., Morrison D.J., Andelman B. (2000). Strefa zysku. Warszawa: PWE.
10.Slywotzki A.J. (1996). Value Migration. How to Think Several Moves Ahead of the Competition. Boston: Harvard Business School Press. NYU Stern. Pobrano z: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html (17.04.2016).