Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460     DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/2-09
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2016 (82) cz. 2
Markowitz versus Foster-Hart – what is the difference between efficient portfolios and the Foster-Hart portfolio?
(Markowitz versus Foster-Hart – czym różnią się portfele efektywne od portfela Fostera-Harta?)

Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (121-132)
Słowa kluczowe: miary; ryzyko; zarządzanie portfelami; granica efektywna; dywersyfikacja
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: Marcin Halicki

Abstrakt

Cel – Niniejsza publikacja ma zadanie prezentację relacji pomiędzy portfelami leżącymi na granicy efektywnej z portfelem zbudowanym przy użyciu miary Fostera-Harta. Celem pochodnym pracy jest wskazanie kierunku dalszych badań skupionych wokół tej miary w kontekście redukcji ryzyka inwestycyjnego. Metodologia badania – W publikacji wykorzystano literaturę z obszaru zarządzania portfelami, a także dane hipotetyczne, które stanowią bazę dla rozważań o charakterze teoretycznym. W pracy zastosowano metody analityczne obejmujące metodę programowania liniowego. Wynik – Na podstawie portfela zbudowanego w oparciu o miarę Fostera-Harta i opracowanej granicy efektywnej stwierdzono, że miarę tą cechuje zupełnie odmienne podejście do zarządzania portfelami w stosunku do modelu Markowitza. Przejawia się to głównie w sposobie pomiaru ryzyka, oraz jego interpretacji i budowie portfeli. Oryginalność/wartość – Opracowano sposób budowy portfela używając miary Fostera-Harta a także pokazano jego relację z portfelami efektywnymi skonstruowanymi w oparciu o model Markowitza. Takiej prezentacji w literaturze nie można odnaleźć. Przedstawione analizy mają więc wartość poznawczą i praktyczną.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bali T.G., Cakici N., Chabi-Yo F. (2012). Does Aggregate Riskiness Predict Future Economic Downturns. Fisher College of Business WP, 2012-03-009.
2.Chen B., Liou F.-M., Huang C.-P. (2012). Optimal Financing Mix of Financially Non-Viable Private-Participation Investment Project with Initial Subsidy. Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics, 23 (5).
3.Demertzis M. (2010). An Operational Measure of Riskiness: A Comment. De Nederlandsche Bank-Working Paper, 262, 1–6.
4.Foster D.P., Hart S. (2009). An Operational Measure of Riskiness. Journal of Political Economy, 117 (5), 785–814.
5.Halicki M. (2016). Foster-Hart measure as a suport element for the portfolio management process. “Stan i perspektywy rozwoju nauk o zarządzaniu”. Toruń: Wyd. Dom Organizatora.
6.Halicki M., Ślusarczyk B. (2014). Procesy globalizacji i internacjonalizacji a zarządzanie portfelem. „Rozwój organizacji i regionu wyzwaniem dla ekonomii i nauk o zarządzaniu”, Lublin–Toruń.
7.Hellmann T., Riedel F. (2015). A Dynamic Extension of the Foster-Hart Measure of Riskiness. Journal of Mathematical Economics, 59, 66–70.
8.Markowitz H. (1959). Portfolio Selection – Efficient Diversification of Investments. New York: John Wiley & Sons.
9.Markowitz H. (1952). Portfolio Selection. The Journal of Finance, 7 (1), 77–91.
10.Racicot F.-É., Théoret R. (2016). Macroeconomic Shocks, Forward-Looking Dynamics, and the Behavior of Hedge Funds. Journal of Banking & Finance, 62, 59.
11.Reilly F.K., Brown K.C. (2001). Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem, T. I. Warszawa: PWE.