Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/2-05
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2016 (82) cz. 2
Wykorzystanie pięcioczynnikowego modelu Famy-Frencha na polskim rynku kapitałowym

Autorzy: Leszek Czapiewski
Słowa kluczowe: pięcioczynnikowy model Famy-Frencha trójczynnikowy model Famy-Frencha wieloczynnikowe modele wyceny polski rynek kapitałowy
Rok wydania:2016
Liczba stron:13 (71-83)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem badań jest ocena możliwości wykorzystania na polskim rynku kapitałowym pięcioczynnikowego modelu Famy-Frencha, w którym czynnikami ryzyka są: czynnik rynkowy, wielkość, relacja wartości księgowej do rynkowej, rentowność operacyjna kapitału własnego i przyrost majątku spółki. Metodologia badania – Wykorzystano dwuetapową procedurę Famy-MacBetha. Zbudowano 16 portfeli (4 × 4) w przekrojach: wielkość-relacja wartości księgowej do rynkowej, wielkość-rentowność operacyjna, wielkość–przyrost majątku. W ocenie przydatności modelu wykorzystano test Gibbonsa-Rossa-Shankena. Wynik – Próba badawcza obejmowała wszystkie spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2000–2014. Testy nie wykazały istotności wektorów wyrazów wolnych. Oryginalność/wartość – Opracowanie zawiera wyniki badań empirycznych pięcioczynnikowego modelu Famy-Frencha dla polskiego rynku kapitałowego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Barillas F., Shanken J.A. (2015). Comparing Asset Pricing Models. NBER Working Paper (21771): http://ssrn.com/abstract=2700000.
2.Gibbons M.R., Ross S.A., Shanken J. (1989). A test of the efficiency of a given portfolio. Econometrica, 57, 1121–1152.
3.Chiah M., Chai D. Zhong A. (2015). A Better Model? An Empirical Investigation of the Fama-French Five-Factor Model in Australia. Financial Markets & Corporate Governance Conference, SSRN Working Paper: http://ssrn.com/abstract=2557841.
4.Czapkiewicz A., Skalna I. (2010). The CAPM and the Fama-French Models in Warsaw Stock Exchange. Przegląd Statystyczny, 57 (4), 128–141.
5.Czapkiewicz A., Skalna I. (2011). Użyteczność stosowania modelu Famy i Frencha w okresach hossy i bessy na rynku akcji GPW w Warszawie. Bank i Kredyt, 3, 61–80.
6.Fabozzi F.J., Huang D., Wang J. (2016). What Difference Do New Factor Models Make in Portfolio Allocation? SSRN Working Paper: http://ssrn.com/abstract=2752822.
7.Fama E.F., MacBeth J. (1973). Risk, Return and Equilibrium: Empirical Tests. Journal of Political Economy, 81, 607–636.
8.Fama E.F., French K.R. (1992). The cross-section of expected stock returns. Journal of Finance, 47, 427–465.
9.Fama E.F., French K.R. (1993). Common risk factors in the returns on stocks and bonds. Journal of Financial Economics, 33, 3–56.
10.Fama E.F., French K.R. (1996). Multifactor explanation of asset pricing anomalies. Journal of Finance, 51, 55–84.
11.Fama E.F., French K.R. (1998). Value versus growth: The international evidence. Journal of Finance, 53, 1975–1999.
12.Fama E.F., French K.R. (2014). A Five-Factor Asset Pricing Model. Fama-Miller Working Paper: http://ssrn.com/abstract=2287202.
13.Fama E.F., French K.R. (2015a). Dissecting Anomalies with a Five-Factor Model. Fama-Miller Working Paper: http://ssrn.com/abstract=2503174.
14.Fama E.F., French K.R. (2015b). Choosing Factors. Fama-Miller Working Paper, Tuck School of Business Working Paper No. 2668236: http://ssrn.com/abstract=2668236.
15.Fama E.F., French K.R. (2015c). International Tests of a Five-Factor Asset Pricing Model. Fama-Miller Working Paper; Tuck School of Business Working Paper No. 2622782: http://ssrn.com/abstract=2622782.
16.Kowerski M. (2008). Trójczynnikowy model Famy i Frencha dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Przegląd Statystyczny, 55 (4), 131–148.
17.Nichol E., Dowling M.M. (2014). Profitability and Investment Factors for UK Asset Pricing Models, Economics Letters, Forthcoming: http://ssrn.com/abstract=2511166.
18.Sutrisno B., Ekaputra I.A. (2016), Empirical Tests of the Fama-French Five-Factor Asset Pricing Model in Indonesia and Singapore. SSRN Working Paper: http://ssrn.com/abstract=2781861.
19.Urbański S. (2007). Time-Cross-Section Factors of Rates of Return Changes on Warsaw Stock Exchange. Przegląd Statystyczny, 54 (2), 94–121.
20.Waszczuk A. (2013). The risk-based explanation of return patterns – Evidence from the Polish Stock Market. Emerging Markets Review, 15, 186–210.
21.Zaremba A. (2014). Cross-Sectional Asset Pricing Models for the Polish Market. SSRN Working Paper: http://ssrn.com/abstract=2396884.