Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/2-04
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2016 (82) cz. 2
Wypłaty dywidend spółek notowanych na GPW w W arszawie w latach 1993–2014

Autorzy: Leszek Czapiewski

Jarosław Kubiak
Słowa kluczowe: polityka dywidend stopa dywidendy
Rok wydania:2016
Liczba stron:11 (59-69)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem artykułu jest dokonanie charakterystyki polityki wypłat dywidend spółek giełdowych w Polsce oraz jej porównanie z polityką dywidendy na rynkach europejskich. Metodologia badania – Badaniem objęto wszystkie spółki, których akcje były notowane na GPW w Warszawie w latach 1993–2014. Politykę dywidend scharakteryzowano za pomocą wskaźnika stopy dywidendy oraz grupując informację o częstotliwości wypłat dywidend. Podstawowe charakterystyki polityki wypłat dywidend spółek na GPW w Warszawie zostały porównane z analogicznymi charakterystykami dla spółek notowanych na rynkach europejskich. Wynik – Przeprowadzone badanie pozwoliło na stwierdzenie, że stopa dywidend spółek notowanych na GPW jest wprawdzie większa od przeciętnej w Europie, ale polskie spółki znacznie rzadziej wypłacają dywidendy i bardzo rzadko utrzymują ciągłość wypłat dywidend. Oryginalność/wartość – Publikowane wyniki badań zawierają dane dotyczące wszystkich wypłat dywidend przez spółki notowane na GPW w Warszawie w latach 1993–2014. Opracowanie stanowi uzupełnienie dotychczasowej wiedzy w tym obszarze i inspiruje do dalszych badań.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamczyk C. (2014). Dywidendy wypłacane przez spółki giełdowe w 2014 r. Rzeczpospolita, http://www.rp.pl/artykul/1109825-Dywidendy-wyplacane-przez-spolki-gieldowe-w-2014-r-.html.
2.Ali I. (2013). Dividend payment behavior of European listed firms: Three essays. Universite de Grenoble, https://halshs.archives-ouvertes.fr/tel-01070637/document.
3.Analysis & Trends Dividends instead of low interest rates (2016). Allianz Global Investors GmbH, http://www.allianzgi.com/en/Market-Insights/Pages/Dividend-strategies-in-times-of-financial-repression.aspx.
4.Gajdka J. (2013). Cateringowe podejście do polityki dywidendy w warunkach polskiego rynku kapitałowego, Zarządzanie i Finanse, 2 (4).
5.Jensen M.C. (1976). Agency Free Cash Flow, Corporate Finance, and Takeovers Costs of. American Economic Review, 76 (2).
6.Kubiak J. (2013). Polityka dywidend w świetle teorii hierarchii źródeł finansowania. Zarządzanie i Finanse, 2 (4).
7.Myers S. (1984). The Capital Structure Puzzle. Journal of Finance, 39.
8.Sierpińska M. (1999). Polityka dywidend w spółkach kapitałowych. Warszawa–Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN.