Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/2-02
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2016 (82) cz. 2
Sukcesje kobiet w spółkach publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Autorzy: Katarzyna Byrka-Kita

Małgorzata Arcisz
Słowa kluczowe: kobiety w zarządach GPW sukcesja prezes zarządu
Rok wydania:2016
Liczba stron:13 (31-43)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Zagadnienia związane z nierównością płci na stanowiskach kierowniczych są przedmiotem wielu analiz, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Dążenie do większej liczby kobiet na najwyższych stanowiskach zarządzających ma swoje uzasadnienie w licznych badaniach, które wskazują na korzyści wynikające z udziału kobiet w procesach zarządczych. Celem niniejszego artykułu była odpowiedź na pytanie, jak kształtuje się tendencja powołań kobiet na stanowisko prezesa zarządu w spółkach notowanych na GPW SA w latach 2000–2015. Ponadto scharakteryzowano, które spółki w badanym okresie powoływały kobiety na stanowiska prezesów zarządu, a także podjęto próbę diagnozy przyczyn badanych sukcesji. Na wstępie przeprowadzono przegląd badań i literatury podejmującej problematykę udziału kobiet w zarządach. Następnie za pomocą analizy tendencji rozwojowej określono tendencję w zakresie powołań kobiet na stanowiska prezesów zarządów na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a także przedstawiono charakterystykę spółek, które w badanym okresie wybierały kobiety na stanowiska prezesów zarządu. Wyniki analizy wskazują na niewielki wzrost liczby sukcesji kobiet w badanym okresie.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamska L., Twarowska K., Kasak I. (2015). Kobiety we władzach spółek giełdowych w Polsce. Warszawa: MGA.
2.Bhogaita M. (2011). Companies with a better track record of promoting women deliver superior investment performance. New Model Advisor.
3.Book E.W. (2000). Why the Best Man for the Job Is a Woman: The Unique Qualities of Leadership. Nowy Jork: HarperCollins.
4.Böhren O., Ström R. (2005). Aligned, informed, and decisive: Characteristics of value-creating boards. Working Paper Norwegian School of Management BI. Oslo.
5.Campbell K., Minguez-Vera A. (2010). Female board appointments and firm valuation. Short and long-term effects. Journal of Management & Governance, 14, 37–59.
6.Carter D.A., Simkin B.J., Simpson W.G. (2003). Corporate Governance, Board Diversity and Firm Value. The Financial Review, 38, 33–53.
7.Davidson III W.N., Tong S., Worrel D.L., Rowe W. (2006). Ignoring rules of succession: How the board reacts to CEO illness announcements. Journal of Business Strategies, 23, 93–117.
8.Davies M. (2011). Women on boards. Department for Business, Innovation & Skills. Pobrano z: https://www.gov.uk/government/news/women-on-boards.
9.Erhardt N.L., Werbel J.D., Shrader C.B. (2003). Board of director’s diversity and firm financial performance. Corporate Governance: An International Review, 11, 102–111.
10.Farrell K.A., Hersch P.L. (2001). Additions to corporate boards: Does gender matter? SSRN, November 28, 1–30.
11.Farrell K.A., Hersch P.L. (2005). Additions to corporate boards: The effect of gender. Journal of Corporate Finance, 11, 85–106.
12.Ipsos MORI (2010). Women’s Representation Survey for the Government Equalities Office.
13.Jehn K.A., Bezrukova K. (2003). A field study of group diversity, group context, and performance. The Wharton School, University of Pennsylvania.
14.Joy L., Carter N.M., Wagener H.M., Narayanan S. (2007). The Bottom Line: Corporate Performance and Women’s Representation on Boards. Catalyst.
15.Lisowska E. (2010). Kobiety w spółkach giełdowych i rentowność firmy. Kobieta i Biznes, 1–4.
16.McKinsey & Company (2007). Women Matter: gender diversity, a corporate performance driver. Paryż.
17.Piłatowska M. (2007). Repetytorium ze statystyki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
18.Rose C. (2007). Does female board representation influence firm performance? The Danish evidence. Corporate Governance: An International Review, 15, 404–413.
19.Smith N., Smith V., Verner M. (2006). Do women in top management affect firm performance? A panel study of 2,500 Danish firms. International Journal of Performance Management, 55, 569–593.
20.Sobczyk M. (2008). Statystyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.