Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.89/2-33
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 5/2017 (89) cz. 2
Homo sapiens oeconomicus, Homo oeconomicus – czy ubezpieczenia kupujemy w oparciu o tylko racjonalne czynniki?

Autorzy: Aleksandra Wicka
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Jarosław Świstak
Słowa kluczowe: ekonomia behawioralna emocje ubezpieczenia
Rok wydania:2017
Liczba stron:9 (403-411)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest określenie czynników wpływających na zakup ubezpieczeń w świetle osiągnięć ekonomii behawioralnej. Podjęto próbę wskazania, które z czynników wpływających na zakup ubezpieczeń, opisywanych w wynikach dotychczas przeprowadzonych badań, przemawiają za racjonalnością podejmowanych decyzji, a które za uwzględnianiem przy decyzjach zakupowych innych przesłanek. Stwierdzono, że w analizie czynników wpływających na popyt na ubezpieczenia należy uwzględniać nie tylko te racjonalne, ale również emocjonalne, które przedstawione są w teorii perspektywy i behawioralnej hipotezie cyklu życia. Umożliwia to dokonanie bardziej wiarygodnych badań i pozwala na stworzenie wiarygodnego modelu zachowań konsumentów.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Akerlof, G.A. (1970). The Market for „Lemons”: Quality Uncertainty and the Market Mechanism. The Quarterly Journal of Economics, 3 (84), 488–500.
2.Bartosik-Purgat, M. (2009). Konsument jako kategoria w naukach społecznych. Ekonomista, 6, 789–807.
3.Dopfer, K. (2004).The Economic Agent as Rule Maker and Rule User: Homo Sapiens Oeconomicus. Journal of Evolutionary Economics, 14.
4.Dudziak, S. (2013). Ekonomia behawioralna – interdyscyplinarne podejście do zachowań ekonomicznych. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 32, 23–36.
5.Fijałkowski, P. (2016). Jesteśmy homo sapiens? Nie – emo sapiens. Konferencja o marketingu na MTP. Pobrano z: http://poznan.wyborcza.pl/poznan/1,36037,20981490,jestesmy-homo-sapiens-nie-emo-sapiens-konferencja-na-mtp.html.
6.Gąsiorowska, A. (2008). Różnice indywidualne jako determinanty postaw wobec pieniędzy. Praca doktorska, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Psychologii. Pobrano z: https://mpra.ub.uni-muenchen.de/42684/2/MPRA_paper_42684.pdf.
7.Kahneman, D. (2012). Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym. Poznań: Media Rodzina.
8.Kahneman, D. Tversky, A. (1979). Prospect Theory: An Analysis of Decisions under Risks. Econometrica, 2 (47), 263–291.
9.Kahneman, D., Tversky, A. (1981). The framing of decisions and the psychology of choice. Science, 211 (4481), 453–458. DOI: 10.1126/science.7455683.
10.Katona, G. (1975). Psychological Economics. Amsterdam–London–New York: Elsevier Scientific Publishing Company.
11.Kieżel, E. (1995). Konsumpcja i gospodarstwo domowe w gospodarce rynkowej. Zeszyty Naukowe AE w Katowicach, 136, 9–22.
12.LeDoux, J. (2000). Mózg emocjonalny. Tajemnicze podstawy życia emocjonalnego. Poznań: Media Rodzina.
13.Maciejasz-Świątkiewicz, M. (2014). Mikroekonomia behawioralna. W: M. Maciejasz-Świątkiewicz, M. Musiał (red.), Zarys ekonomii behawioralnej (s. 108–114). Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
14.Maciejasz-Świątkiewicz, M., Musiał, M. (2014). Zarys ekonomii behawioralnej. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
15.Maison, D. (2014). Polak w świecie finansów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
16.Nosal, C.S., Bajcar, B. (2004). Czas psychologiczny: wymiary, struktura, konsekwencje. Instytut Psychologii PAN.
17.Nowotarska-Romaniak, B. (2013). Zachowania klientów indywidualnych w procesie zakupu usługi ubezpieczeniowej. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer.
18.Ohme, R. (2017). Emo sapiens, harmonia emocji i rozumu. Wrocław: Bukowy Las.
19.Ohme, R. (2009). Konsument jako skąpy ekspert. Pobrano z: www.brief.pl (24.07.2009).
20.Płonka, M. (2004). Marketing instytucji finansowych. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
21.Rudnicki, L. (2004). Zachowania rynkowe nabywców. Mechanizmy i uwarunkowania. Kraków: Akademia Ekonomiczna Kraków.
22.Smyczek, S. (2007). Modele zachowań konsumentów na rynku usług finansowych. Katowice: Akademia Ekonomiczna w Katowicach.
23.Smyczek, S. (2012). Nowe trendy w zachowaniach konsumentów na rynkach finansowych. Warszawa: Placet.
24.Solek, A. (2010). Ekonomia behawioralna a ekonomia neoklasyczna. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 8, 21–34.
25.Świstak, J., Wicka, A. (2010). Neuromarketing – „ścieżka dostępu” do zachowań konsumenta? Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 1 (09), 113–122.
26.Wach, K. (2010). Od człowieka racjonalnego do emocjonalnego. Zmiana paradygmatu nauk ekonomicznych. Horyzonty Wychowania, 9 (17), 95–105.
27.Wierciński, A. (2008). Drogi i bezdroża marketingu: technologia medyczna w służbie uzdrawiania czy uzależniania. W: H. Mruk, M. Sznajder (red.), Neuromarketing. Interdyscyplinarne spojrzenie na klienta (s. 76–91). Poznań: Wydawnictwo Instytutu Przyrodniczego w Poznaniu.
28.Wicka, A. (2015). Popyt przedsiębiorstw na ubezpieczenia. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 74 (t. 1), 607–617.
29.Wicka, A., Świstak, J. (2010). Wykorzystanie metod badania aktywności mózgu (FMRI i EEG) w badaniach konsumentów. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 4 (12).
30.Zalega, T. (2015). Ekonomia behawioralna jako nowy nurt ekonomii – zarys problematyki. Studia i Materiały, 1 (18), 7–22. DOI 10.7172/1733-9758.2015.18.1.