Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.89/2-01
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 5/2017 (89) cz. 2
Wpływ publikacji wyników finansowych przedsiębiorstw na ich wycenę rynkową na przykładzie spółek przemysłu spożywczego notowanych na GPW w Warszawie

Autorzy: Rafał Balina
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Sławomir Juszczyk
Słowa kluczowe: przemysł spożywczy analiza zdarzeń przychody netto notowania akcji
Rok wydania:2017
Liczba stron:14 (11-24)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Artykuł dotyczy efektów badań, dotyczących określenia zależności między upublicznieniem wyników finansowych przedsiębiorstw sektora żywnościowego notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a cenami ich akcji. Metodologia badania – Badania dotyczyły lat 2004–2014. W trakcie badań dokonano oceny sytuacji finansowej badanych firm pod względem osiąganych wyników finansowych oraz zmienności wartości sprzedaży. Wykorzystując korelację, regresję i analizę zdarzeń określono wpływ wyników finansowych przedsiębiorstw przemysłu spożywczego notowanych na GPW w Warszawie na ceny akcji badanych spółek. Wynik – Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że poziom korelacji między badanymi elementami wskazywał na ich istotność w większości przypadków. Co więcej, reakcja rynku na publikację niekorzystnych informacji była na ogół bardziej impulsywna, niż reakcja na pozytywny lub neutralny komunikat.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Aczel, A.D. (2005). Statystyka w zarządzaniu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
2.Ashley, J. (1962). Stock Prices and Changes in Earnings and Dividends: Some Empirical Results. J. Polit. Econ., Feb., 1 (70).
3.Barker, A. (1956). Effective Stock Splits. Harvard Business. Reviev, Jan./Feb. 1 (34).
4.Boardman, A., Vertinsky, I., Whistler, D. (1997). Using Information Diffusion Models to Estimate the Impacts of Regulatory Events on Publicly Traded Firms. Journal of Public Economics, 63.
5.Brown, K.C., Lockwood, L.J., Lummer, S.L. (1985). An Examination Of Event Dependency And Structural Change In Security Pricing Models. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 20.
6.Brown, S.J., Werner, J.B. (1985). Using Daily Stock Returns, The Case of Event Studies. Journal of Financial Economics, 14.
7.Chandra, R., Balachandran, B. (1990). A synthesis of alternative testing procedures for event studies. Contemporary Accounting Research, 2 (6).
8.Chechelski, P. (2003). Globalizacja w polskim przemyśle spożywczym. Przemysł Spożywczy, 2.
9.Dolley, J. (1933). Characteristics and Procedure of Common Stock Split-Ups. Harvard Business. Reviev, 11.
10.Fama, E. (1969). The Adjustment of Stock Prices to New Information. Int. Econ.Rev., 1 (10).
11.Foster, G., Olsen, C., Shelvin, T. (1984). Earnings Releases, Anomalies, and the Behavior of Security Returns. The Accounting Review”, 4 (59).
12.Malatesta, P. (1986). Measuring Abnormal Performance: The Event Parameter Approach Using Joint Generalized Least Squares. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 1 (21).
13.Mayers, J., Bakay, A. (1948). Influence of Stock Split-Ups on Market Price. Harvard Business. Reviev., 26.
14.Rasz, H. (2005). Przemysł spożywczy przed i po integracji z Unią Europejską. Kancelaria Sejmu – Biuro Studiów i Ekspertyz, Informacja 1124.
15.Sharpe, W. (1964). Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium. Journal of Finance, 3 (19).
16.Starzyńska, W. (red.) (2009). Podstawy statystyki. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
17.Strong, N. (1992). Modeling Abnormal Returns: A Review Article. Journal of Business Finance and Accounting, 19.
18.Szyszka, A. (2003). Wpływ ogłoszeń kwartalnych raportów finansowych na kursy akcji notowanych na GPW. Poznań: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
19.Zielonka, P. (2006). Behawioralne aspekty inwestowania na rynku papierów wartościowych. Warszawa: CeDeWu.