Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.89/2-10
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 5/2017 (89) cz. 2
On the Rationality of Investors – Lunar Phases and Equity Returns in Poland
(Z BADAŃ NAD RACJONALNOŚCIĄ INWESTORÓW – FAZY KSIĘŻYCA A STOPY ZWROTU NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE)

Autorzy: Joanna Lizińska
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Słowa kluczowe: fazy księżyca stopy zwrotu rynek wschodzący
Rok wydania:2017
Liczba stron:11 (131-141)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem badań było zbadanie związku między fazami księżyca a stopami zwrotu realizowanymi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). W ostatnich latach, pozaekonomiczne czynniki kształtujące rynkową wartość spółki zyskują na znaczeniu. Metodologia badania – Okresy nowiu (pełni) określono jako 9-dniowe okna, koncentrujące się wokół dni, w których obserwowano daną fazę księżyca. Na podstawie arytmetycznych stóp zwrotu dla giełdy obliczano przeciętne dzienne i przeciętne skumulowane stopy zwrotu dla okna zdarzenia. Analizę poszerzono o efekt wielkości spółki, efekt miesiąca, efekt połowy miesiąca oraz ocenę odporności wyników. Wynik – Stopy zwrotu w okresie pełni były znacząco niższe w porównaniu do tych osiąganych podczas nowiu. Wpływ cyklu księżyca był znaczący – aczkolwiek z różnym natężeniem – również po uwzględnieniu wielkości spółek. Efekt miesiąca oraz połowy miesiąca nakładał się na efekt faz księżyca. Oryginalność/wartość – Zastosowana metoda badania związku pomiędzy fazami księżyca i stopami zwrotu jest w zakresie badań nad spółkami notowanymi na rynku głównym w Polsce nowa i umożliwia porównanie z wynikami badań otrzymanymi dla innych rynków.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Al-Ississ, M. (2010). The impact of religious experience on financial markets. Harvard Kennedy School of Government.
2.Ariel, R.A. (1987). A monthly effect in stock returns. Journal of Financial Economics, 1 (18), 161–174.
3.Borowski, K. (2016). The influence of moon phases on rates of return of the Warsaw Stock Exchange indices. Studia Prawno-Ekonomiczne, 98, 151–166.
4.Borowski, K. (2015). Moon Phases and Rates of Return of Wig Index on the Warsaw Stock Exchange. International Journal of Economics and Finance, 7 (8), 256–264.
5.Brahmana, R., Hooy, C.W., Ahmad, Z. (2014). Moon phase effect on investor psychology and stock trading performance. International Journal of Social Economics, 3 (41), 182–200.
6.Brahmana, R.K., Zamri, A., Hooy, C.W. (2012). Moon Effect on Pacific Basin Stock Markets. Indonesian Capital Market Review, 2 (3), 117–126.
7.Daniel, K., Hirshleifer, D., Teoh, S.H. (2002). Investor psychology in capital markets: Evidence and policy implications. Journal of Monetary Economics, 1 (49), 139–209.
8.Dichev, I.D., Janes, T.D. (2003). Lunar cycle effects in stock returns. Journal of Private Equity, 4 (6), 8–29.
9.Gibbons, M.R., Hess, P. (1981). Day of the week effects and asset returns, “Journal of Business”, p. 579-596.
10.Gutierrez-Garcia, J.M., Tusell, F. (1997). Suicides and the lunar cycle. Psychological Reports, 1 (80), 243–250.
11.Herbst, A.F. (2007). Lunacy in the stock market—What is the evidence? Journal of Bioeconomics, 1 (9), 1–18.
12.Hirshleifer, D., Shumway, T. (2003). Good day sunshine: Stock returns and the weather. Journal of Finance, 3 (58), 1009–1032.
13.Jagric, T., Markovic-Hribernik, T., Strasek, S., Jagric, V. (2010). The power of market mood --Evidence from an emerging market. Economic Modelling, 5 (27), 959–967.
14.Kamstra, M.J., Kramer, L.A., Levi, M.D. (2003). Winter blues: A SAD stock market cycle. American Economic Review, 1 (93), 324–343.
15.Kahneman, D., Riepe, M.W. (1998). Aspects of investor psychology. Journal of Portfolio Management, 4 (24), 52–65.
16.Keef, S.P., Khaled, M.S. (2011). Are investors moonstruck? Further international evidence on lunar phases and stock returns. Journal of Empirical Finance, 1 (18), 56–63.
17.Krivelyova, A., Robotti, C. (2003). Playing the field: Geomagnetic storms and international stock markets. No. 2003-5a), Working paper, Federal Reserve Bank of Atlanta.
18.Loewenstein, G. (2000). Emotions in economic theory and economic behaviour. American Economic Review, 2 (90), 426–432.
19.Saunders, E.M. (1993). Stock prices and Wall Street weather. American Economic Review, 5 (83), 1337–1345.
20.Sivakumar, N., Sathyanarayanan, S. (2009). Do Krishna Paksha (new moon phase) and Shukla Paksha (full moon phase) affect the Indian stock market?–A study of lunar cycles in the Bombay Stock Exchange. International Journal of Indian Culture and Business Management, 2 (3), 281–294.
21.Shu, H.C. (2010). Investor mood and financial markets. Journal of Economic Behavior & Organization, 2 (76), 267–282.
22.Thakur, C.P., Sharma, D. (1984). Full moon and crime. Br Med J, 289 (6460), 1789–1791.
23.Thaler, R.H. (1987). Anomalies: The January effect. Journal of Economic Perspectives, 1 (1), 197–201.
24.Wang, Y.H., Lin, C.T., Chen, W.L. (2010). Does lunar cycle effect exist? Lunar phases and stock return volatilities. “African Journal of Business Management“, 4 (18), 3892–3897.
25.Yousop, N.L.B.M., Sipon, Z., Yoke, C.S.K. (2014). Lunar Effect: Analysis on Emerging Countries Stock Returns, Prior and During Financial Crisis. Journal of Emerging Economies and Islamic Research, 2 (2), 1–15.
26.Yuan, K., Zheng, L., Zhu, Q. (2006). Are investors moonstruck? Lunar phases and stock returns. Journal of Empirical Finance, 1 (13), 1–23.