Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460     DOI: 10.18276/frfu.2017.89/2-34
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 5/2017 (89) cz. 2
Success and failures of crowdfunded projects in Poland
(SUKCESY I PORAŻKI PROJEKTÓW CROWDFUNDINGOWYCH W POLSCE)

Rok wydania:2017
Liczba stron:12 (415-426)
Słowa kluczowe: crowdfunding determinanty sukcesu badanie empiryczne
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: Joanna Adamska-Mieruszewska

Urszula Mrzygłód

Marcin Skurczyński

Abstrakt

Cel - W ostatnich latach platformy crowdfundingowe stają się coraz częściej wykorzystywanym narzędziem pomagającym zaprezentować projekt i jednocześnie pozyskać inwestorów. Rosnąca liczba projektów prezentowanych na platformach crowdfundingowych w Polsce skłania do poszukiwania źródeł sukcesu i porażki w pozyskiwaniu inwestorów. Celem artykułu jest przedstawienie najważniejszych charakterystyk projektów prezentowanych na platformie PolakPotrafi.pl, ze szczególnym uwzględnieniem czynników sukcesu i porażki. Metodologia badania - Badanie zostało przeprowadzone na próbie 1850 projektów prezentowanych na platformie PolakPotrafi.pl w latach 2011–2016. W analizie danych wykorzystano statystyki opisowe. Wynik - Wskazano najważniejsze tendencje w finansowaniu projektów crowdfundingowych. Oryginalność/wartość - Do zebrania danych wykorzystano autorski skrypt opracowany w języku Python automatycznie pobierający dane z platformy crowdfundingowej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamska-Mieruszewska, J., Mrzygłód, U. (2014). Wykorzystanie finansowania społecznościowego w Polsce w latach 2011–2014, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia, 67.
2.AFME (2016). The Shortage of Risk Capital for Europe’s High Growth Businesses. Association for Financial Markets in Europe. Retrieved from: www.afme.eu (1.04.2017).
3.Agrawal, A., Catalini, C., Goldfarb, A. (2015). Crowdfunding: Geography, social networks, and the timing of investment decisions. Journal of Economics & Management Strategy, 2 (24).
4.Agrawal, A.K., Catalini, C., Goldfarb, A. (2011). The geography of crowdfunding. National bureau of economic research, Cambridge, No. w16,820.
5.Beier, M., Wagner, K. (2015). Crowdfunding Success: A Perspective from Social Media and E-Commerce. Thirty Sixth International Conference on Information Systems, Fort Worth.
6.Belleflamme, P., Lambert, T., Schwienbacher, A. (2014). Crowdfunding: Tapping the right crowd. Journal of business venturing, 5 (29).
7.Belleflamme, P., Omrani, N., Peitz, M. (2015). The economics of crowdfunding platforms. Information Economics and Policy, 33.
8.Cichy, J., Gradoń, W. (2016). Crowdfunding as a Mechanism for Financing Small and Medium-Sized Enterprise. e-Finanse, 3 (12).
9.Cordova, A., Dolci, J., Gianfrate, G. (2015). The determinants of crowdfunding success: evidence from technology projects. 3rd International Conference on Leadership, Technology and Innovation Management, Procedia – Social and Behavioral Sciences, Vol. 181.
10.Dziuba, D.T. (2015). Przesłanki badań w zakresie ekonomiki crowdfundingu. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych/ Szkoła Główna Handlowa, 36.
11.European Commission (2016). Crowdfunding in the EU Capital Markets Union. Commission Staff Working Document, Brussels, 3.5.2016 SWD 154 final.
12.Koch, J-A., Siering, M. (2015). Crowdfunding success factors: the characteristics of successfully funded projects on crowdfunding platforms. ECIS 2015 Completed Research Papers. Paper 106.
13.Kozioł-Nadolna, K. (2015). Crowdfunding jako źródło finansowania innowacyjnych projektów. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 854.
14.Mollick, E. (2014). The dynamics of crowdfunding: An exploratory study. Journal of business venturing, 1 (29).
15.Šoltés, M., Štofa, T. (2016). Crowdfunding–The Case of Slovakia and the Czech Republic. Quality Innovation Prosperity, 2 (20).
16.Wieczerzycki, M. (2014). Usługa finansowania społecznościowego - crowdfundingu jako przedmiot współpracy przedsiębiorstw. Studia Oeconomica Posnaniensia, 1 (2).