Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.89/2-26
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 5/2017 (89) cz. 2
Zużycie społeczne obiektu mieszkalnego a problem modernizacji – aspekt ekonomiczny

Autorzy: Michał Tymiński

Maria Tymińska
Słowa kluczowe: społeczne zużycie obiekt mieszkalny modernizacja koszt
Rok wydania:2017
Liczba stron:9 (333-341)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Zużycie społeczne obiektu mieszkalnego wiąże się z niezdatnością lub ograniczoną zdatnością do dalszej jego eksploatacji. Niezdatność może dotyczyć ogrzewania mieszkania z wykorzystaniem tradycyjnych ogniw ogrzewczych, takich, jak: piece kaflowe, czy też energia elektryczna, mieszkania o małej powierzchni, niskiej funkcjonalności konstrukcji mieszkań itd. Zużycie społeczne może powodować konieczność modernizacji obiektu mieszkalnego. Modernizacja powoduje ponoszenie kosztów, które należy optymalizować w celu osiągnięcia oczekiwanej opłacalności. Modelowe ujęcie nakładów i efektów modernizacji, a następnie jej optymalizacja prowadzi do minimalizacji kosztów modernizacji. Budynki podlegają oddziaływaniu czynników powodujących ich zużycie, a tym samym zmniejszających wartość obiektu. Przyczyny zużycia obiektów mieszkalnych są zróżnicowane i zależą od wielu czynników.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Głowacki, G. (2001). Długookresowa strategia inwestowania z wykorzystaniem analizy portfelowej. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach.
2.Gordziejczyk, W. (1980). Zagadnienie określenia pewności, długowieczności oraz czasookresów remontów zapobiegawczych budynków. Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej, 308.
3.Henzel, H. (red.) (2001). Inwestycje na rynku nieruchomości. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach.
4.Januszkiewicz, J. (1974). Celowość remontów i modernizacji starych zasobów mieszkaniowych z punktu widzenia zużycia fizycznego i moralnego na przykładzie wybranych realizacji. Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej, 11 (22).
5.Trzaskalik, T. (1998). Modelowanie optymalizacyjne. Łódź: Absolwent.
6.Tymiński, J., Tymiński, M. (2002). Przebieg procesów utraty właściwości użytkowych obiektu mieszkalnego. Momenty rozpoczęcia i remontu. Ekonomiczno-eksploatacyjne problemy optymalizacji strategii remontowych obiektów mieszkalnych w teorii niezawodności. Kutno: Wydawnictwo WSGK w Kutnie.
7.Wieteska, S. (1997). Ekonomiczne aspekty procesu zużycia budynków. Acta Universitatis Lodziensis.
8.Zbichorski, Z (red.) (1983). Podstawy organizacji remontów. Warszawa: PWN.