Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.89/2-25
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 5/2017 (89) cz. 2
Uwarunkowania procesu kreowania wartości dla akcjonariuszy

Autorzy: Tomasz Rojek
Słowa kluczowe: wartość dla akcjonariuszy zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Rok wydania:2017
Liczba stron:10 (323-332)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest analiza współczesnych uwarunkowań procesu kreowania wartości dla akcjonariuszy w kontekście założeń i zasad koncepcji zarządzania wartością przedsiębiorstwa. Rozważania zostały podjęte w oparciu o krytyczną analizę współczesnej literatury przedmiotu oraz doświadczenia autora zrealizowane w praktyce gospodarczej. Jako konkluzję przedstawionych dociekań można wskazać zarówno wpływ koncepcji zarządzania wartością przedsiębiorstwa na efektywność procesu kreowania wartości dla akcjonariuszy, jak również cząstkową rozbieżność celów i działań realizowanych w ramach obu koncepcji.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Black, A., Wright, P., Bachman, J.E. (2000). W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy, Warszawa: Dom Wydawniczy ABC.
2.Chrzanowski, A.R., Głażewska, I. (2010). Rola podejścia innowacyjnego w budowaniu wartości przedsiębiorstwa. Zarządzanie zmianami – Zeszyty Naukowe, 3.
3.Cwynar, W. (2002). Rewolucja w zarządzaniu spółką kapitałową. W: A. Cwynar, W. Cwynar (red.), Zarządzanie wartością spółki kapitałowej - koncepcje, systemy, narzędzia. Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce.
4.Duraj, J. (1996). Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym. Warszawa: PWE.
5.Maćkowiak, E. (2009). Ekonomiczna wartość dodana. Warszawa: PWE.
6.Michalczuk, G. (2013). Zasoby niematerialne jako czynnik wartości przedsiębiorstwa. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
7.Michalski, M. (2001). Zarządzanie przez wartość. Firma z perspektywy interesów właścicielskich. Warszawa: WIG-Press.
8.Patena, W. (2011). W poszukiwaniu wartości przedsiębiorstwa. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer.
9.Rappaport, A. (1999). Wartość dla akcjonariuszy: poradnik menedżera i inwestora. Warszawa: Wydawnictwo WIG-Press.
10.Suszyński, C. (red.) (2007). Przedsiębiorstwo, Wartość, Zarządzanie. Warszawa: PWE.
11.Szablewski, A. (2004). Maksymalizacja wartości a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. W: A. Szablewski, R. Tuzimek (red.), Wycena i zarządzanie wartością firmy. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
12.Wójcik-Jurkiewicz, M. (2009). Wartość przedsiębiorstwa a wartość firmy. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 53 (109), Warszawa.
13.Wrzosek, S. (2001), Decyzje strategiczne i bieżące a wartość przedsiębiorstwa. W: J. Duraj (red.), Wartość przedsiębiorstwa – z teorii i praktyki zarządzania. Łódź-Płock: Wydawnictwo Naukowe NOVUM.
14.Zarzecki, D. (1999). Metody wyceny przedsiębiorstw. Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce.