Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.89/2-24
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 5/2017 (89) cz. 2
Inwestycje finansowe w dzieła sztuki w Polsce

Autorzy: Joanna Regmunt

Emilia Brożyna

Grzegorz Michalski
Słowa kluczowe: inwestycje dzieła sztuki art banking
Rok wydania:2017
Liczba stron:8 (315-322)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem artykułu jest ukazanie na podstawie analizy literatury oraz wyników badań rynku dzieł sztuki w Polce na przestrzeni ostatnich lat. Metodologia badania – Tematyka badań wymaga dogłębnych studiów literaturowych oraz analizy dostępnych danych statystycznych. Przeprowadzono analizy polegające na rozpoznaniu struktury, stanu i rozwoju polskiego runku dzieł sztuki oraz jego elementów w celu stworzenia przesłanek do dalszych prognoz rozwoju rynku. Wynik – Dostrzegalne jest rosnące zainteresowanie finansowymi aspektami nabywania dzieł sztuki. Wśród inwestorów rośnie świadomość postrzegana dzieł sztuki jako aktywów. Oryginalność/wartość – Dobre wyniki zarówno polskiego, jak i światowego rynku sztuki w ciągu ostatnich lat zbiegły się w czasie ze znacznym wzrostem liczby zamożnych obywateli. Wskaźnik High Net Worth Individual w skali światowej szacuje się aktualnie na poziomie 11 milionów. Jest to znaczący wzrost o 51% w stosunku do wyniku z roku 2000.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Agnello, R.J. (2006). Do U.S. Paintings Follow the CAPM? Findings Disaggregated by Subject, Artist, and Value of the Work.
2.Bednarz, E. (2009). Private Banking, XXIII, luty/marzec.
3.Białynicka-Birula, J. (b.d.) Rynek dzieł sztuki w Polsce. Aspekty prawno-ekonomiczne. Raport opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jako jeden z Raportów o Stanie Kultury.
4.Goleń, G. (2013). Inwestowanie w sztukę. Prawdy i mity. MOCAK Forum, 1 (6).
5.Higgs, H. (2012). Australian art market prices during the global financial crisis and two earlier decades. Australian Economic Papers, 190–203.
6.Kultura w 2015 roku (2016). Informacje i opracowania statystyczne. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
7.Raport Rynek Sztuki 2014. Wrocław: Media & Work.
8.Raport Rynek Sztuki 2015. Wrocław: Media & Work.
9.Rynek Sztuki. Sztuka rynku (2013). Deloitte.
10.Rynek sztuki w 2012 roku. Raport Stowarzyszenia Antykwariuszy Polskich.
11.Rynek sztuki w roku 2013. Raport Stowarzyszenia Antykwariuszy Polskich.
12.Worthington, A.C., Higgs, H. (2006). A Note on Financial Risk, Return and Asset Pricing in Australian Modern and Contemporary Art. Journal of Cultural Economics, 30, 79–83.
13.Worthington, A.C., Higgs, H. (2008). Australian fine art as an alternative investment. Accounting Research Journal, 21 (1), 55–66.
14.Worthington, A.C., Higgs, H. (2005). Financial Returns and Price Determinants in the Australian Art Market, 1973–2003. The Economic Record, 81 (253), 13–123.
15.www.antykwariusze.pl.
16.www.bankier.pl.
17.www2.deloitte.com.pl.
18.www.desa.pl.
19.www.mbfgroup.pl.
20.www.propertyjournal.pl.
21.www.stat.gov.pl.