Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460     DOI: 10.18276/frfu.2017.89/2-12
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 5/2017 (89) cz. 2
Znaczenie przedsiębiorcy w procesie inwestycyjnym aniołów biznesu. Wyniki badania

Autorzy: Rafał Morawczyński
Słowa kluczowe: anioły biznesu przedsiębiorca ocena okazji inwestycyjnej prywatny rynek kapitałowy przedsiębiorczość
Rok wydania:2017
Liczba stron:12 (157-168)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem opracowania jest zaprezentowanie wybranych wyników badania poświęconego ocenie przedsiębiorców przez inwestorów na prywatnym rynku kapitałowym (aniołów biznesu) w Polsce. Dodatkowym celem było wskazanie wagi działań mających na celu wsparcie rozwoju firm przez anioły biznesu. Badanie kwestionariuszowe zostało przeprowadzone na grupie inwestorów działających w Polsce. Wynik badania jest w znacznej mierze zgodny z rezultatami studiów prowadzonych w innych krajach. Wskazuje on na to, że szczególnie ważne dla aniołów są te cechy założycieli, które zwiększają przewagę konkurencyjną prowadzonych przez nich przedsiębiorstw, ale też zmniejszają obawy inwestorów o wysokość kosztów agencji. Wsparcie przedsiębiorców polega zaś głównie na pomocy w formułowaniu strategii. Chociaż podobne badania były już prowadzone w innych krajach, to niniejsze opracowanie wypełnia lukę, jaką jest niemal zupełny brak podobnych studiów w Polsce.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adveitchikova, S. (2008). On the structure of the informal venture capital market in Sweden: developing investment roles. Venture Capital, 1 (10), 55–85.
2.Ardichvili, A., Cardozo, R., Tune, K., Reinach, J. (2002). The Role of Angel Investors in the Assembly of nonfinancial resources of new Ventures: Conceptual Framework and Empirical Evidence. Journal of Enterprising Culture, 1 (10), 39–65.
3.Arthurs, J., Busenitz, L. (2003). The Boundaries and Limitations of Agency Theory and Stewardship Theory in the Venture Capitalist/Entrepreneur Relationship. Entrepreneurship Theory and Practice, 2 (28), 145–162.
4.Berger, A.N., Udell, G.F. (1998). The Economics of Small Business Finance: The Role of Private Equity and Debt Markets in the Financial Growth Cycle. Journal of Banking and Finance, 6–8 (22), 613–673.
5.Carpentier, C., Suret, J. (2013). Bypassing the financial growth cycle: Evidence from Capital Pool Companies. Journal of Business Venturing, 1 (21), 45–73.
6.Ehrlich, S., Noble, A., Moore, T, Weaver, R. (1994). After the cash arrives: A comparative study of venture capital firms and private investor involvement in entrepreneurial firms. Journal of Business Venturing, 9, 67–82.
7.Feeney, L., Haines, G., Riding, A. (1999). Private investors’ investment criteria: insights from qualitative data. Venture Capital: An International Journal of Entrepreneurial Behaviour, 1, 121–145.
8.Festel, G., De Cleyn, W. (2013). Founding angels as an emerging subtype of the angel investment model in high-tech business. Venture Capital, 3 (15), 261–282.
9.Fiet, J. (1995). Risk Avoidance Strategies in Venture Capital Markets. Journal of Management Studies, 4 (32), 551–574.
10.Franke, N., Gruber, M., Harhoff, D., Henkel, J. (2008). Venture Capitalists’ Evaluations of Starts-Up Teams: Trade-Offs, Knock-Out Criteria, and the Impact of VC Experience. Entrepreneurship Theory and Practice, 2 (32), 459–483.
11.Haar, N., Starr, J., MacMillan, I. (1988). Informal Risk Capital Investors: Investment Patterns on the East Coast of the U.S.A. Journal of Business Venturing, 1 (3), 1–29.
12.Kaplan, S., Sensoy, B., Stromberg, P. (2009). Should Investors Bet on the Jockey or the Horse? Evidence from the Evolution of Firms from Early Business Plans to Public Companies. The Journal of Finance, 1 (64), 75–115.
13.Kelly, P., Hay, M., (2003). Business angel contracts: The influence of context. Venture Capital, 5, 287–312.
14.Knight, F. (1921). Risk, Uncertainty and Profit. Nowy Jork: Houghton Miffin.
15.Mansson, N., Landstrom, H. (2006). Business Angels in a Changing Economy: The Case of Sweden. Venture Capital, 4 (4), 281–301.
16.Harrison, R., Mason, C. (2002). Backing the Horse or The Jockey? Agency Costs, Information and The Evaluation of Risk by Business Angels, Frontiers of Entrepreneurship Research, Babson College. Pobrano z: https://fusionmx.babson.edu/entrep/fer/Babson2002/XII/XII_P3.htm (1.04.2017).
17.Mason, C., Harrison, R. (1996). Informal venture capital: a study of the investment process, the post-investment experience and investment performance. Entrepreneurship and Regional Development, 8, 105–125.
18.Maxwell, A., Levesque, S. (2014). Trustworthiness: A critical ingredient for entrepreneurs seeking investors. Entrepreneurship and Practice, 5 (38), 1057–1080.
19.Mitteness, Ch., Baucus, M., Sudek, R. (2012). Horse vs. Jockey? How stage of funding process and industry experience affect the evaluation of angel investors. Venture Capital, 4 (14), 241–267.
20.Mitteness, Ch., Sudek, R., Cardon, M. (2012), Angel investor characteristics that determine whether perceived passion leads to higher evaluations of funding potential. Journal of Business Venturing, 5 (27), 592–606.
21.Politis, D. (2008). Business angels and value added: What do we know and where do we go? Venture Capital, 10, 127–147.
22.Smart, G. (1999). Management assessment methods in venture capital: an empirical analysis of human capital valuation. Venture Capital, 1 (1), 59–82.
23.Sorheim, R. (2003). The pre-investment behaviour of business angels: a social capital approach. Venture Capital, 4 (5), 337–364.
24.Stedler, H., Peters, H. (2003). Business angels in Germany: an empirical study. Venture Capital, 3 (5), 269–276.
25.Stinchcombe, A. (1965). Social structure and organizations. W: J.G. March, Handbook of organizations (142–193). Chicago: Rand McNally.
26.Sudek, R. (2006). Angel investment criteria. Journal of Small Business Strategy, 17, 89–103.
27.Wetzel, W. (1983). Angels and informal risk capital. Sloan Management Review, 24, 23–34.
28.Wiltbank, R., Read, S., Dew, N., Sarasvathy, S. (2009). Prediction and control under uncertainty: Outcomes in angels investing. Journal of Business Venturing, 2 (24), 116–133.
29.Winborg, J., Landstrom, H. (2001). Financial Bootstrapping in Small Businesses: Examining Small Business Managers’ Resource Acquisition Behaviors. Journal of Business Venturing, 3 (16), 235–254.
30.Van Osnabrugge, M. (1998). Do serial and non-serial investors behave differently? An empirical and theoretical analysis. Entrepreneurship Theory and Practice, 22, 23–43.