Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2018.91-03
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2018 (91)
Właściwości mezostruktury małych i średnich przedsiębiorstw w ujęciu bezpieczeństwa finansowego kontynuacji działalności

Autorzy: Jarosław Kaczmarek
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania
Słowa kluczowe: zagrożenie finansowe bezpieczeństwo kontynuacji działalności systemy wczesnego ostrzegania sektor MŚP
Rok wydania:2018
Liczba stron:12 (35-46)
Klasyfikacja JEL: G33
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – badaniu porównawczemu poddano poziom i kierunki zmian stopnia bezpieczeństwa finansowego kontynuacji działalności przedsiębiorstw małych i średnich. Dokonano porządkowania obiektów (działów PKD) badanych mezostruktur, ich klasyfikacji oraz profilowania. Metodologia badania – wykorzystano wielozmienny model logitowy predykcji stopnia bezpieczeństwa przedsiębiorstw, rangowanie i analizę profili na podstawie wyłonionych cech badanych mezostruktur. Wynik – dowiedzione zostały właściwości i ustalone profile badanych mezostruktur w zakresie stopnia bezpieczeństwa finansowego, pozycji rangowych oraz ich zmienności. Oryginalność/Wartość – estymowanie modelu logitowego na rozległym zbiorze uczącym z wykorzysta-niem innowacyjnych metod. Niezmiernie rzadkie dokonane badanie pełnej zbiorowości przedsiębiorstw małych i średnich. Ujęcie dynamiczne w analizach porównawczych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Altman, E.I., Narayanan P. (1997). An International Survey of Business Failure Classification Models. Financial Markets, Institutions and Instruments, 2, 1–57.
2.Argenti, J. (1976). Corporate Collapse. The Causes and Symptoms. London: McGraw-Hill Book.
3.Cabała, P. (2008). Systemy wczesnego ostrzegania w przedsiębiorstwie. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
4.Crocford, G.N. (1982). The Bibliography and History of Risk management. The Geneva Papers on Risk and Insurance, 7, 169–179.
5.Drucker, P.F. (1994). Praktyka zarządzania. Kraków: Akademia Ekonomiczna Press.
6.Fijorek, K., Kaczmarek, J, Kolegowicz, K., Krzemiński, P. (2015). Ocena zagrożenia przedsiębiorstw upadłością – koncepcja systemowa ISR. Przegląd Organizacji, 4, 18–25.
7.Greiner, L.E. (1972). Evolution and Revolution as Organizations Grow. Harvard Business Review. 7/8, 37–46.
8.Kaczmarek, J. (2012a). Construction Elements of Bankruptcy Prediction Models in Multi-dimensional Early Warning Systems. Polish Journal of Management Studies, 5, 136–149.
9.Kaczmarek, J. (2012b). Mezostruktura gospodarki Polski w okresie transformacji. Uwarunkowania, procesy, efektywność. Warszawa: Difin.
10.Kaczmarek, J. (2014a). Measurement of Creating Corporate Value for Shareholders – Development of Measurements and Improvement of Management Competence and Skills. Polish Journal of Management Studies, 9,
11.72–83.
12.Kaczmarek, J. (2014b). A Crisis and a Treat vs. the Financial Security Aspects of Going Concern. Economic Horizons, 16, 195–209.
13.Kharbanda, O.P., Stallworthy, E.A. (1985). Corporate Failure. Prediction, Panacea and Prevention. London–New York: McGraw-Hill.
14.Mączyńska, E. (2011). Upadłość przedsiębiorstw w kontekście ekonomii kryzysu. W: S. Morawska (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w kryzysie (s. 12–34). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
15.Platt, H.D., Platt, M.B. (2002). Predicting Corporate Financial Distress: Reflection on Choice-based Sample Bias. Journal of Economics and Finance, 2 (26), 184–197.
16.Pociecha, J. (2012). Model logitowy jako narzędzie prognozowania bankructwa – jego zalety i wady. W: A. Malawski, J. Tatar (red.), Spotkania z królową nauk (s. 60–74). Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
17.Quinn, B., Cameron, K. (1983). Organizational Life Cycles and Shifting Criteria of Effectiveness: Some Preliminary Evidence, Management Science, 1 (29), 33–51.
18.Slatter, S., Lovett, D. (2001). Restrukturyzacja firmy. Zarządzanie przedsiębiorstwem w sytuacjach kryzysowych, Warszawa: WIG-Press.
19.Smart, C.F., Thompson, W.A., Vertinsky, I. (1978). Diagnosing Corporate Effectiveness and Susceptibility to Crisis. Journal of Business Administration, 9, 39–55.
20.Zavgren, C. (1983). The Prediction of Corporate Failure: The State of the Art. Journal of Accounting Literature, 2, 1–33.