Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2018.91-17
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2018 (91)
Kredyt kupiecki w badaniach jakościowych

Autorzy: Dariusz Nowak
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Sławomir Górczyński
Słowa kluczowe: kredyt kupiecki płynność finansowa finansowanie działalności operacyjnej pozytywne i negatywne aspekty kredytu kupieckiego;
Rok wydania:2018
Liczba stron:13 (205-217)
Klasyfikacja JEL: G24 G32
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Streszczenie: Cel – celem artykułu jest przedstawienie w aspekcie poznawczym opinii, stanowisk i poglądów przedsiębiorców dotyczących finansowania bieżącej działalności kredytem kupieckim. Metodologia badania – charakter problemu badawczego przesądził o przyjęciu jako podstawy badań jakościowych, w których podstawowym narzędziem badawczym był wywiad bezpośredni z przedsiębiorcami, którzy występują w procesach transakcyjnych zarówno jako biorcy, jak i dawcy kredytu. Wywiady przeprowadzono w 2015 roku, na próbie 147 podmiotów przetwórstwa przemysłowego o zróżnicowanym charakterze i różnej domenie działalności. Wynik – artykuł ukazuje zarówno pozytywne, jak i negatywne aspekty związane z wykorzystaniem kredytu kupieckiego. Szczególnie istotna w pierwszym ujęciu jest: możliwość dokonania zakupu bez konieczności posiadania środków finansowych, wpływ kredytu na płynność i produktywność produkcji, wzrost przychodów i pozycji konkurencyjnej, a także powszechność, ogólnodostępność i taniość. W ujęciu negatywnym wskazano na narastające zatory płatnicze i związane z nimi ryzyko, a także wzrost kosztów działalności. Oryginalność/Wartość – autorzy, przez pryzmat badań jakościowych, identyfikują oraz analizują pozytywne i negatywne aspekty kredytu kupieckiego. Przedstawione rozważania mogą być brane pod uwagę przez przedsiębiorstwa wdrążające lub rozwijające politykę finansowania działalności operacyjnej kredytem kupieckim.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adams, P.D., Wyatt, S.B., Kim, Y.H. (1992). A contingent claims analysis of trade credit. Financial Management, 3 (21), 95–103.
2.Afrifa, G.A. (2016). Net working capital, cash flow and performance of UK SMEs. Review of Accounting and Finance, 1 (15), 21–44.
3.Afrifa, G.A., Padachi, K. (2016). Working capital level influence on SME profitability. Journal of Small Business and Enterprise Development, 1 (23), 44–63.
4.Afrifa, G.A., Tauringana, V., Tingbani, I. (2014). Working capital management and performance of listed SMEs. Journal of Small Business and Entrepreneurship, 6 (27), 557–578.
5.Atanasova, C. (2007). Access to institutional finance and the use of trade credit. Financial Management, 36 (1), 49–67.
6.Baker, C.B. (1970). Agricultural trade credit. Illinois Agricultural Economics, 2 (10–11), 11–14.
7.Barometr płatności na świecie (2014). Raport Bisnode D&B Polska. Pobrano z: www.bisnode.pl (3.01.2018).
8.Bhole, L.M., Mahakud, J. (2004). Behaviour of trade credit. Time series and panel data analysis. Economic and Political Weekly, 12 (39), 1277–1290.
9.Burkart, M., Ellingsen, T. (2004). In-kind finance: a theory of trade credit. American Economic Review, 3 (94), 569–590.
10.Caglayan, M., Maioli, S., Mateut, S. (2012). Inventories, sales uncertainty, and financial strength. Journal of Banking and Finance, 9 (36), 2512–2521.
11.Cuñat, V. (2007). Trade credit: suppliers as debt collectors and insurance providers. The Review of Financial Studies, 2 (20), 491–527.
12.Ferenc-Dąbrowska, J., Porada-Rochoń, M. (2012). Kredyt kupiecki a sytuacja finansowa małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach niestabilnego otoczenia. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Studia Ekonomiczne, 107, 169–177.
13.Ferrando, A., Mulier, K. (2013). Do firms use the trade credit channel to manage growth. Journal of Banking and Finance, 8 (37), 3035–3046.
14.Ferris, J.S. (1981). A transaction theory of trade credit use. Quarterly Journal of Economics, 2 (96), 243–270.
15.Fatoki, O., Smit, A.V.A. (2010). The impact of the business environment on the availability of trade credit to new SMEs in South Africa. African Journal of Business Management, 4 (9), 1790–1799.
16.Garcia-Appendini, E., Montorial-Garriga, J. ( 2013). Firms as liquidity providers: evidence from the 2007–2008 financial crisis. Journal of Financial Economics, 1 (109), 272–291.
17.García-Teruel, P.J., Martinez-Solano, P. (2010a). A dynamic perspective on the determinants of accounts payable. Review of Quantitative Finance and Accounting, 4 (34), 439–457.
18.García-Teruel, P.J., Martínez-Solano, P.M. (2010b). Determinants of trade credit: a comparative study of European SMEs. International Small Business Journal, 3 (28), 215–233.
19.Harris, C., Roark, S. (2017). Exploring the decline in trade credit investment. Managerial Finance, 12 (43), 1375–1391.
20.Hill, M.D., Kelly, G.W., Highfield, M.J. (2010). Net operating working capital behavior: a first look. Financial Management, 2 (39), 783–805.
21.Ng, C.K., Smith, J.K., Smith, R.L. (1999). Evidence on the determinants of credit terms used in interfirm trade. Journal of Finance, 3 (54), 1109–1129.
22.Petersen, M.A., Rajan, R.G. (1997). Trade credit: theories & evidence. Review of Financial Studies, 3 (10), 661–691.
23.Rytko, P. (2009), Zarządzanie kredytem handlowym w małych i średnich przedsiębiorstwach. Warszawa: Difin.
24.Summer, B., Wilson, N. (2003). Trade credit and customer relationships. Managerial and Decision Economics, 6/7 (24), 439–455.
25.Tsao, Y.C. (2017). Managing default risk under trade credit: Why should implement Big-Data analytics in supply chains? Transportation Research, 106 (part E), 276–293.
26.Zawadzka, D. (2009). Determinanty popytu małych przedsiębiorstw na kredyt handlowy. Identyfikacja i ocena. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.