Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2018.91-20
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2018 (91)
Determinanty decyzji o emisji i wykupie akcji w polskich spółkach giełdowych. Wyniki badania ankietowego

Autorzy: Aleksandra Duliniec
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Słowa kluczowe: struktura kapitału wykup własnych akcji emisja akcji decyzje finansowe badania ankietowe
Rok wydania:2018
Liczba stron:11 (245-255)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Prezentacja wyników badania ankietowego determinantów decyzji dyrektorów finansowych polskich spółek giełdowych w zakresie emisji nowych akcji oraz wykupu własnych akcji. Ankieta została zrealizowana metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) na podstawie autorskiego scenariusza w 200 polskich spółkach giełdowych. Interpretacja wyników badania w kontekście podstawowych teorii struktury finansowania. Porównanie wyników badania przeprowadzonego w Polsce z wynikami podobnych badań ankietowych przeprowadzonych wcześniej w Europie Zachodniej i Ameryce Północnej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bancel, F., Mittoo, U.R. (2004). Cross-Country Determinants of capital Structure Choice: A Survey of European Firms. Financial Management, 4 (33), 103–132.
2.Brounen, D., de Jong, A., Koedijk, K. (2006). Capital Structure Policies in Europe. Survey Evidence. Journal of Banking & Finance, 5 (30), 1409–1442.
3.Duliniec, A. (2011). Finansowania przedsiębiorstwa. Strategie i instrumenty. Warszawa: PWE.
4.Duliniec, A. (2017). Motywy decyzji o zadłużeniu przedsiębiorstw. Wyniki badań polskich spółek giełdowych. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 1 (85), 237–247.
5.Graham, J.R., Harvey, C.R. (2001). The Theory and Practice of Corporate Finance: Evidence from the Field. Journal of Financial Economics, 2–3 (60), 187–243.
6.Miglo, A. (2011). Trade-Off, Pecking Order, Signaling, and Market Timing Models. W: H.K. Baker, G.S. Martin (red.), Capital Structure and Corporate Financing Decisions. Theory, Evidence, and Practice (s. 171–189). John Wiley & Sons.
7.Myers, S.C. (1984). The Capital Structure Puzzle. Journal of Finance, 3 (39), 575–592.
8.Załącznik I do Rozporządzenia Komisji Europejskiej (WE) 800/2008 z 6 sierpnia 2008 r. (Dz.U. UE L 214).