Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2018.91-38
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2018 (91)
Mezzanine capital jako instrument służący restrukturyzacji przedsiębiorstw – studium przypadku

Autorzy: Zbigniew Kuryłek
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Słowa kluczowe: Restrukturyzacja finansowanie mezzanine wykup lewarowany
Rok wydania:2018
Liczba stron:15 (467-481)
Klasyfikacja JEL: G33 G34
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel - Artykuł opiera się na zdefiniowaniu procesu restrukturyzacji i przedstawieniu jego rodzajów. Skupia się na sposobie przeprowadzenia restrukturyzacji w oparciu o finansowanie mezzanine. Metoda badania - do badania wykorzystano studium przypadku uwzględniające przedsiębiorstwo, które przeprowadziło proces restrukturyzacji z wykorzystaniem finansowania hybrydowego. W celu analizy przypadku zastosowano wskaźniki finansowe i metody jakościowe. Zatem obliczono wskaźniki finansowe przed i po restrukturyzacji, a także przeprowadzono wywiad. Wynik - Na podstawie badań studium przypadku wskazano skutki restrukturyzacji i wyciągnięto wnioski. Oryginalność – ilość opracowań w literaturze naukowej dotycząca mezzanine capital, a zwłaszcza restrukturyzacji z wykorzystaniem tego instrumentu finansowego jest dostępna, ale w ograniczonym zakresie.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bednarek, M. (2007). Doskonalenie systemów zarządzania, nowa droga do przedsiębiorstwa lean. Warszawa: Difin.
2.Borowiecki, R.(2014). Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw i gospodarki. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
3.Krishnamurti, C., Vishwanath, S.R. (2008). Mergers, Acquisitions and Corporate Restructuring. London: SAGE.
4.Mozalewski, M. (2010). Rodzaje i metody restrukturyzacji przedsiębiorstw. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2, 215–236.
5.Nijs, L. (2013). Mezzanine financing. Tools, applications and total performance. New York: Wiley & Sons.
6.Sapijaszka, Z. (1997). Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Szanse i ograniczenia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
7.Suszyński, C. (2003). Restrukturyzacja, konsolidacja, globalizacja przedsiębiorstw. Doświadczenia i perspektywy polskiej transformacji. Warszawa: PWE.
8.Suszyński, C. (2009). Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Warszawa: PWE.