Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2018.91-02
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2018 (91)
Badania ilościowe w finansach przedsiębiorstw i rachunkowości – wyzwania metodyczne

Autorzy: Marek Gruszczyński
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Słowa kluczowe: mikroekonometria finansowa empiryczne finanse przedsiębiorstw rachunkowość stosowana endoge-niczność analiza kontrfaktyczna efekty oddziaływania
Rok wydania:2018
Liczba stron:12 (23-34)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Streszczenie: Cel – Omówienie mikroekonometrii finansowej i niedoskonałości niektórych jej me-tod w kontekście zastosowań w finansach przedsiębiorstw i rachunkowości. W szczególności dys-kutuje się kwestie endogeniczności oraz analizy przyczynowości. Metodologia badania – Analiza wybranych prac światowego nurtu empirical corporate finance oraz applied accounting, a także analiza własnych doświadczeń badawczych. Wynik – Prezentacja wybranych niedoskonałości badań statystyczno-ekonometrycznych w zasto-sowaniach z zakresu finansów przedsiębiorstw i rachunkowości. Oryginalność/Wartość – Zaproponowanie zestawu dobrych praktyk korzystania z metod ilościo-wych (ekonometrycznych) w empirycznych finansach przedsiębiorstw i rachunkowości.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Atanasov, V., Black, B. (2016). Shock-Based Causal Inference in Corporate Finance and Accounting Research. Critical Finance Review, 5, 207–304.
2.Atanasov, V., Black, B. (2017). The Trouble with Instruments: Re-examining Shock-IV Designs. Northwestern University School of Law. Law and Economics Research Paper No. 16-01. Pobrano z: http://ssrn.com/abstract=2417689.
3.Adams, R.B. (2017). The ABCs of empirical corporate (governance) research. Corporate Governance International Review, 25, 461–464.
4.Angrist, J.D., Pischke, J.-S. (2017). Undergraduate Econometrics Instruction: Through Our Classes, Darkly. Journal of Economic Perspectives, 2 (31), 125–144.
5.Angrist, J.D., Pischke, J.-S. (2015). Mastering ‘Metrics. The Path from cause to Effect. Princeton: Princeton University Press.
6.Faff, R., (2017). Pitching Research®. Version 15 (lub dalsze). Pobrano z: http://ssrn.com/abstract=2462059.
7.Faff, R. et al. (2017). Increasing the Discoverability of Non-English Language Research Papers: A Reverse-Engineering Application of the Pitching Research Template. Wersja maj 2017. Pobrano z: https://ssrn.com/abstract=2948707.
8.Flejterski, S. (2007). Metodologia finansów. Podręcznik akademicki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
9.Gruszczyński, M. (2012). Empiryczne finanse przedsiębiorstw. Mikroekonometria finansowa. Warszawa: Difin.
10.Gruszczyński, M. (red.) (2012). Mikroekonometria. Modele i metody analizy danych indywidualnych. Warszawa: Wolters Kluwer.
11.Jajuga, K. (2007). Elementy nauki o finansach. Warszawa: PWE.
12.Kennedy, P.E. (2002). Sinning in the Basement: What are the Rules? The Ten Commandments of Applied Econometrics. Journal of Economic Surveys, 16, 569–589.
13.Koźmiński, A.K. (2011), Tożsamość nauki o zarządzaniu. W: W. Kieżun (red.), Krytycznie i twórczo o zarządzaniu. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Wolters Kluwer.
14.Miller, M.K. (2013). The uses and abuses of matching in political science. Working Paper, George Washington University. Pobrano z: https://sites.google.com/site/mkmtwo/research.
15.Reinartz, S.J., Urban, D. (2017). Finance conference quality and publication success: A conference ranking. Journal of Empirical Finance, 42, 155–174.
16.Roberts, M.R., Whited, T.M. (2013). Endogeneity in Empirical Corporate Finance. W: G. Constantinides, M. Harris, R. Stulz (red.), Handbook of the Economics of Finance, vol. 2. Amsterdam, North Holland.
17.Shipman, J.E., Swanquist, Q.T., Whited, R.L. (2017). Propensity score matching in accounting research. Accounting Review, 1 (92), 213–244.
18.Sudoł, S. (2014). Podstawowe problemy metodologiczne nauk o zarządzaniu. Organizacja i Kierowanie, 1 (161), 11–36.