Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2018.91-14
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2018 (91)
Finansowanie sektora MSP w ujęciu lokalnym na podstawie badań ankietowych

Autorzy: Łukasz Faryj
Wydział Finansów i Prawa, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Słowa kluczowe: sektor MSP źródła finansowania ankieta stan wiedzy przedsiębiorców
Rok wydania:2018
Liczba stron:15 (161-175)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Streszczenie: Cel – Celem artykułu jest podkreślenie ważności firm z sektora MSP, w ujęciu lokalnym. Elementem konstytutywnym niniejszego opracowania jest przedstawienie stanu wiedzy i źródeł finansowania wybieranych przez przedsiębiorców. Metodologia badania – Studia literaturowe oraz własne badania wśród przedsiębiorców powiatu jasielskiego, przy wykorzystaniu sondażu diagnostycznego – ankiety. Wynik – Badanie wskazuje, że przedsiębiorcy bazują i wybierają w większości stereotypowe, sprawdzone źródła finansowania. Zbagatelizowana zostaje kwestia pogłębiania świadomości, wiedzy i doświadczenia, dotyczącego dostępnych źródeł finansowania i ich sposobów pozyskiwania, celem optymalizacji i maksymalizacji możliwości dofinansowania projektów w przedsiębiorstwie. Oryginalność/Wartość – Badanie ankietowe skierowane do przedsiębiorców, jest podwaliną do zadania pytania dlaczego przedsiębiorcy korzystają z zawężonej palety dostępnych źródeł finansowania, oraz powodem do kontynuacji badań, celem znalezienia sposobów dotarcia z dostępną wiedzą i sposobami pozyskania środków finansowych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Apanowicz, J. (2002). Metodologia ogólna. Gdynia: Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej „Bernardinum”.
2.Szopik-Depczyńska, K., Depczyńki, R. (2012). Aktywność innowacyjna sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w aspekcie konkurencyjności przedsiębiorstw. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 25, 373–392.
3.Lachiewicz, S., Matejun, M. (2012). Specyfika zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami. W: M. Matejun (red.), Zarządzanie małą i średnią firmą w teorii i w ćwiczeniach (s. 13–45). Warszawa: Difin.
4.Matejun, M. (2003). Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (na przykładzie aglomeracji łódzkiej). W: K. Piech, M. Kulikowski (red.), Przedsiębiorczość: szansą na sukces rządu, gospodarki, przedsiębiorstw, społeczeństwa (s. 235–245) Warszawa: Instytut Wiedzy.
5.Pilch, T., Bauman, T. (1998). Zasady badań psychologicznych. Warszawa: Żak.
6.Smolarek, M. (2015). Wybrane aspekty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 3, 23–38.
7.Skowronek-Mielczarek, A. (2005). Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania. Warszawa: C.H. Beck.
8.Wielgus, G. (2006). Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Prace Komisji Geografii Przemysłu,
9.8, 127–138.