Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460     DOI: 10.18276/frfu.2018.91-36
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2018 (91)
Wpływ płatności bezgotówkowych na sprzedaż detaliczną. Charakterystyka i zależności.

Autorzy: Radosław Pastusiak
Uniwersytet Łódzki

Marlena Grzelczak
Uniwersytet Łódzki
Słowa kluczowe: płatności bezgotówkowe dyskonty płatności detaliczne karty płatnicze
Rok wydania:2018
Liczba stron:13 (441-453)
Klasyfikacja JEL: E50
Cited-by (Crossref) ?:

Informacje dodatkowe

Współautor: Marlena Grzelczak

Abstrakt

Streszczenie: Cel – Ocena wpływu płatności bezgotówkowych na wielkość sprzedaży w handlu detalicz-nym na polskim rynku. Metodologia badania – W artykule postawiono hipotezę, że zastosowanie płatności bezgotówkowych w handlu detalicznym powoduje wzrost przychodów ze sprzedaży detalicznej. W celu jej zweryfikowania przeprowadzono analizę przychodów ze sprzedaży w punktach detalicznych ze szczególnym uwzględnieniem sklepów wielkopowierzchniowych, ze zwróceniem uwagi na dyskonty. Zamieszczono case study na przykładzie dyskontu „Biedronka”. Ponadto dokonano analizy korelacji między wartością sprzedaży a wartością transakcji wykonanych z użyciem kart płatniczych. Wynik – W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że zastosowanie płatności bezgotówkowych przy użyciu kart płatniczych pozytywnie wpływa na wielkość sprzedaży w handlu detalicznym. W wyni-ku zastosowania kart płatniczych stwierdzono, że wzrostowi może ulec nie tylko przychód ze sprzedaży dóbr i usług będących przedmiotem sprzedaży przedsiębiorstw handlowych, ale również przychód z tytu-łu usług dodatkowych, które oferują terminale płatnicze – usługa cash back, możliwość doładowania telefonu, a ta oferta może przyciągnąć zaś nowych klientów. Oryginalność/Wartość – Artykuł wypełnia lukę badawczą dotyczącą oddziaływania płatności bezgotówkowych na sprzedaż detaliczną. Wyniki rozważań należy traktować jako wyznaczenie kierunku dalszych badań w obszarze finansów.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Angowski, M., Lipowski, M. (2014). Przewagi konkurencyjne sklepów dyskontowych w ocenach nabywców artykułów żywnościowych. Marketing i Rynek, 8.
2.Chakravorti, S., Roson, R. (2004). Platform Competition in Two-Sided Markets: The Case of Payment Networks. Federal Reserve Bank of Chicago. Working Paper Series No 9.
3.Das, A., Agarwal, R. (2010). Cashless Payment System in India- A Roadmap. Department of Mathematics Indian Institute of Technology. Bombay Mumbai-400076. India.
4.Del Angel, G.A. (2016). Cashless Payments and the Persistence of Cash: Open Questions About Mexico. Economics Working Paper 16108. Hoover Institution.
5.Goczek, Ł. Witkowski, B. (2015). Determinants of non-cash payments. Warsaw: NBP Working Paper No 196.
6.GUS (2017). Rynek wewnętrzny w 2016 r. Informacje i opracowanie statystyczne. Warszawa.
7.Handel spożywczy w Polsce w latach 2010–2020. (2016). Pobrano z: https://www.slideshare.net/AleksandraKruzel/handel-spoywczy-w-polsce-w-latach-2010-2020.
8.Harasim, J. (2014). Skłonność Polaków do korzystania z innowacyjnych instrumentów płatniczych. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 3 (48).
9.https://newsroom.mastercard.com/eu/pl/press-releases/badanie-mastercard-polscy-konsumenci-otwarci-nacyfrowe-innowacje.
10.https://www.bankier.pl/wiadomosc/Efekt-Biedronki-widoczny-w-statystykach-NBP-7280893.html (8.12.2017).
11.Hove Van, L., Loix, L.E., Pepermans, R. (2005). De Belgische consumenten over elektronisch betalen: resultaten van een opinieonderzoek. Financieel Forum/Bank en Financiewezen, 1, 16–28.
12.Jonker, N. (2007). Payment instruments as perceived by consumers: results from a household survey. De Economist, 3 (155), 271–303.
13.Jonker, N. (2005). Payment Instruments as Perceived by Consumers – a Public Survey. DNB Working Paper No. 53.
14.Klemperer, P. Network Effects and Switching Costs: Two Short Essays for the new New Palgrave. Pobrano z: http://www.nuff.ox.ac.uk/users/klemperer/NewPalgrave.pdf (12.12.2017).
15.Kowalski, R. (2005). Efekty sieciowe a błędy rynku. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 3.
16.NBP (2015). Analiza skutków obniżenia opłaty interchange w Polsce. Warszawa: Departament Systemu Płatniczego.
17.NBP (2017). Informacja o kartach płatniczych. II kwartał 2017 r. Warszawa: Departament Systemu Płatniczego.
18.Polasik, M. (2015). Stan i potencjał rozwoju sieci akceptacji kart płatniczych w Polsce. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, 1 (46).
19.Polasik, M., Maciejewski, K. (2009). Innowacyjne usługi płatnicze w Polsce i na świecie. Materiały i Studia, 241.
20.Policy Issues for Central Banks in Retail Payment (2002). Report of the Working Group on Retail Payment Systems. Committee on Payment and Settlement Systems. Bank fs. or International Settlements, Basel.
21.Raport handlu detalicznego w Polsce (2015). Potencjalne skutki wprowadzenia węgierskich rozwiązań regulacyjnych dla polskich sieci handlowych. PwC.
22.Rożek, B. (2016). Elektroniczne agregatory płatności – postawy i zachowania e-konsumentów. Próba analizy na podstawie badań. Poznań: Wyższa Szkoła Bankowa.
23.Srinivasan, R., Lilien, G.L., Rangaswamy, A. (2004). First in, First out? The Effects of Network Externalities on Pioneer Survival. Journal of Marketing, 68.
24.Stango, V. (2004). The Economics of Standards Wars. Review of Network Economics, 3, 1–19.
25.Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. Dz.U. z 2014 r., poz. 1916 z późn. zm.