Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460     DOI: 10.18276/frfu.2016.79-75
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2016 (79)
Metodyka analizy kosztów wytwarzania w przedsiębiorstwach energetycznych

Rok wydania:2016
Liczba stron:11 (965-975)
Słowa kluczowe: sektor energetyczny koszty wytwarzania opłacalność finansowa ocena efektywności inwestycji
Autorzy: Ireneusz Miciuła

Abstrakt

Cel – Przedstawienie metodyki szacowania kosztów wytwarzania energii wraz z analizą składników branych pod uwagę w porównaniach różnych źródeł energii. Metodologia badania – Wnioskowanie na przykładzie studiów literaturowych i weryfikacja metodyki na przykładzie praktycznych wyliczeń, które pozwolą na przedstawienie efektów i wyników stosowanych metod. Wynik – W ramach kalkulowanych kosztów wytwarzania dokonano analizy stosowanych metod oceny efektywności inwestycji w energetyce, co pozwoliło na ukazanie istotności i zarazem skomplikowania omawianego zagadnienia. Jednocześnie na podstawie otrzymanych wyników kosztów wytworzenia energii odniesiono się do problematyki prowadzonej polityki energetycznej przez państwa UE. Oryginalność/wartość – ukazanie wielu problemów metodycznych, które wymagają dalszych badań w celu znalezienia optymalnych metod wyliczania pieniężnych kosztów wytwarzania energii elektrycznej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.ARE (2014), Statystyka elektroenergetyki polskiej 2013, Agencja Rynku Energii SA, Warszawa.
2.CEZ (2016), Öko – Institute for Applied Ecology, Darmstadt 2012, http://www.oeko.de (19.01.2016).
3.Europejski Kongres Gospodarczy (2014), Polityka energetyczna Unii Europejskiej, www.eecpoland.eu.
4.Horodziejczyk D. (2008), Nowa polityka energetyczna Unii Europejskiej, Studia BAS (Biura Analiz Sejmowych)
5.Kancelarii Sejmu nr 12, Warszawa.
6.http://blogi.newsweek.pl (21.09.2015).
7.http://europa.eu/legislation_summaries/energy/index_pl.htm (30.11.2015).
8.Jaczewski M. (1994), Wybrane metody ekonomiczne oceny inwestycji w elektroenergetyce, „Energetyka” nr 6.
9.Kamrat W. (2014), Metody oceny efektywności inwestowania w elektroenergetyce, WPG, Gdańsk.
10.Kowalski M. (2014), Jaka energia dla Europy, „Wprost”.
11.Pielke R. Jr (2016), http://sciencepolicy.colorado.edu/roger_pielke (14.01.2016).
12.Pawlik M., Strzelczyk F. (2012), Elektrownie, WNT, Warszawa.
13.Rezessy S., Bertoldi P. (2010), Financing energy efficiency: forging the link between financing and project implementation,
14.EU, Renewable Energy Unit.
15.Rosen M. (2011), Economic and Exergy – enhanced approach to energy economics, Nova Science, New York.
16.Serletis A. (2013), Energy Markets – quantitative and empirical analysis of energy markets, University of Calgary,
17.Canada.
18.Statistical Review of World Energy (2014), http://www.bp.com/content/statistical_review_of_world_energy_2014.
19.pdf.
20.Timilsina G., Kurdgelashvili L., Narbel P. (2011), A Review of Solar Energy: Markets, Economics and Policies,
21.World Bank.
22.Wieczerzak-Krusińska A. (2014), http://www.parkiet.com/artykul/1362044.