Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.79-70
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2016 (79)
Specyfika i wpływ mezzanine capital na wyniki finansowe polskich przedsiębiorstw

Autorzy: Zbigniew Kuryłek
Słowa kluczowe: mezzanine capital fuzje i przejęcia wykupy lewarowane
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (901-912)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono finansowanie hybrydowe, jakim jest mezzanine capital. Ukazano jego specyfikę i wpływ na osiągane wyniki przedsiębiorstw. W badaniu skupiono się na określeniu współzależności wybranych elementów rachunku wyników firm działających w Polsce, które pozyskały finansowanie mezzanine i przedstawiono konsekwencje wynikające z tego typu finansowania
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Amon N.A., Dorfleitner G. (2013), The influence of the financial crisis on mezzanine financing of European medium-
2.sized businesses – an empirical study, „Journal of Small Business & Entrepreneurship” vol. 26, no. 2,
3.s. 169–181.
4.Mikołajczyk B. (2012), Finansowanie mezzanine europejskich MSP, Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska
5.vol. XLVI, Lublin–Polonia.
6.Myers, S.C., Majluf, N.S. (1984), Corporate financing and investment decisions when firms have information that
7.investors do not have, „Journal of Financial Economics” vol. 13, no. 2, s. 187–221.
8.Rosenthal S. (2006), Comparing mezzanine to alternative debt and equity products, „Briefings in Real Estate Finance”
9.vol. 4, no.1, s. 65–73.
10.Silbernagel C.D., Vaitkunas D. (2012), Mezzanine finance, Bond Capital.
11.Węcławski J. (2006), Wykorzystanie mezzanine capital do pokonywania luki kapitałowej, (w:) Zarządzanie finansami
12.firm – teoria i praktyka, red. W. Pluta, Prace Naukowe AE im. O. Langego we Wrocławiu nr 1109, Wrocław.
13.Baza finansowa Amadeus.
14.Emerging Europe (2014/15), M&A Report, Dealwatch service.
15.EVCA (2014), European Private Equity Activity.
16.Financing SMEs and Entrepreneurs 2014: An OECD Scoreboard FINAL REPORT.
17.Mezzanine Financing in Emerging Markets (2014), Emerging Markets Private Equity Association.