Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.79-63
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2016 (79)
Wskaźniki efektywności w badaniach nad zaufaniem międzyorganizacyjnym

Autorzy: Krzysztof Łobos

Karolina Mazur
Słowa kluczowe: efektywność zaufanie międzyorganizacyjne badania społeczne
Rok wydania:2016
Liczba stron:9 (809-817)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Podsumowanie narzędzi wykorzystujących miary efektywności dotychczas stosowanych przez autorów badań nad skutkami zaufania międzyorganizacyjnego oraz syntetyczna ich ocena w zakresie przydatności, wiarygodności i ograniczeń zastosowania w procesie badań nad skutkami zaufania międzyorganizacyjnego. Metodologia badania – W pracy wykorzystano elementy metodyki systematycznego przeglądu literatury, którym objęto 17 pozycji literaturowych dotyczących skutków zaufania międzyorganizacyjnego. Efektywność stanowiła zmienną zależną. Przeanalizowano 31 pomiarów efektywności oraz jej korelacji z zaufaniem międzyorganizacyjnym o charakterze afektywnym. Wynik – W wyniku badań ustalono, że najwyższą przydatność w procesie badań nad efektywnościowymi skutkami zaufania międzyorganizacyjnego mają mierniki o charakterze efektywności procesowej oszacowane na podstawie skali Likerta. Oryginalność/wartość – Praca stanowi podsumowanie badań innych autorów. Dokonana ocena narzędzi pomiaru efektywności może stanowić bazę dla przyszłych badaczy problemu zaufania międzyorganizacyjnego i jego skutków oraz stanowić przyczynek do analizy w zakresie kapitału intelektualnego bazującego na zaufaniu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Aulakh, P.S., Kotabe M., Sahay A. (1996), Trust and Performance in Cross-Border Marketing Partnerships: A Behavioral
2.Approach, „Journal of International Business Studies, Global Perspektives on Cooperative Strategies”
3.vol. 27, no. 5, s. 1005–1032.
4.Cheng J-H., Yeh Ch-H., Tu Ch-W. (2008), Trust and knowledge sparing in green supply chains, „Supply Chain
5.Management: An Internatinol Journal” vol.13, no. 4, s. 283–295.
6.Claro P.C., Hagelaar. G., Omta O. (2003), The determinants of relational governance and performance: How to
7.manage business relationships?, „Industrial Marketing Management” vol. 32, no. 8, s, 703–716.
8.Czakon W. (2015), Metodyka systematycznego przeglądu literatury, w: W. Czakon, Podstawy metodologii badań
9.w naukach o zarządzaniu, Oficyna Wolters-Kluwer Business, Warszawa, s. 119–139.
10.Fang E., Palmatier R.W., Scheer L.K., Li N., (2008), Trust at Different Organizational Levels, „Journal of Marketing”
11.vol. 72, no. 1, s. 80–98.
12.Gondek A., Mazur K. (2015), Metodyka metaanalizy w naukach o zarządzaniu, w: W. Czakon, Podstawy metodologii
13.badań w naukach o zarządzaniu, Oficyna Wolters-Kluwer Business, Warszawa, s. 140–166.
14.Gulati R., Nickerson J.A. (2008), Interorganizational Trust, Governance Choice, and Exchange Performance, „Organization
15.Science” vol. 19, no. 5, s. 688–708.
16.Guilford J.P. (1965), Fundamental Statistics in Psychology and Education, McGraw-Hill, New York.
17.Heide J.B. (1994), Interorganizational governance in marketing channels, „Journal of Marketing” vol. 58, no 1,
18.s. 71–85.
19.Hult G.T.M. Ketchen D.J., Griffith D.A., Chabowski B.R., Hamman M.K., Dykes B.J., Pollite W.A., Cauvasgil S.T.
20.(2008), An Assessment of the Measurement of Performance in International Business Research, „Journal of
21.International Business Studies” vol. 39, no. 6, s. 1064–1080.
22.Johnson J.L., Cullen J.B., Sakano T., Takenouchi H. (1996), Setting the Stage for Trust and Strategic Integration in
23.Japanese–U.S. Cooperative Alliances, „Journal of International Business Studies” vol. 27, no. 5, s. 981–1004.
24.Johnson D., Grayson H. (2005), Cognitive and affective trust in service relationships, „Journal of Business Research”
25.vol. 58, no. 2, s. 500–507.
26.Krishnan R., Martin X., Noorderhaven N.G. (2006), When Does Trust Matter to Alliance Performance?, „Academy
27.of Management Journal” vol. 49, no. 5, s. 894–917.
28.Lado A., Dant R., Tekleab A. (2008), Trust-opportunism paradox, relationalism, and performance in interfirm relationships:
29.evidence from the retail industry, „Strategic Management Journal” vol. 29, no. 4, s. 401–423.
30.Leonidou L.C., Samiee S., Aykol B., Talias M.A. (2014), Antecedents and Outcomes of Exporter–Importer Relationship
31.Quality: Synthesis, Meta-Analysis, and Directions for Further Research, „Journal of International Marketing”
32.vol. 22, no. 2, s. 21–46.
33.Liao T.J. (2010), Cluster and performance in foreign firms: The role of resources, knowledge, and trust, „Industrial
34.Marketing Management” vol. 39, no. 1, s. 161–169.
35.Łobos K. (2009), Operational effectiveness – an evaluation method, „Management” vol. 13, no. 2, s. 7–14.
36.McAllister D.J. (1995), Affect- and Cognition-Based Trust as Foundations for Interpersonal Cooperation in Organizations,
37.„The Academy of Management Journal” vol. 38, no. 1, s. 24–59.
38.Negandhi A.R. (1975), Organization Theory In an Open System: A Study of Transferring Advanced Management
39.Practices to Developing Nations, Dunellen Publishing, New York.
40.Nes E.B., Solberg A.B., Silkoset R. (2007), The impact of national culture and communication on exporter–distributor
41.relations and on export performance, „International Business Review” vol. 16, no. 4, s. 405–424.
42.Nie R., Zhong W., Zhou M., Jiang W., Wang X. (2011), A bittersweet phenomenon: The internal structure, functional
43.mechanism, and effect of guanxi on firm performance, „Industrial Marketing Management” vol. 40, no. 4,
44.s. 540–549.
45.Qui C., Chau P.Y.K. (2013), Investigating the roles of interpersonal and interorganizational trust in IT outsourcing
46.success, „Information Technology & People” vol. 26, no. 4, s. 120–145.
47.Robson M.J., Katsikeas C.S., Bello D.C. (2008), Drivers and Performance Outcomes of Trust in International
48.Strategic Alliances: The Role of Organizational Complexity, „Organization Science” vol. 19, no. 4, s. 647–665.
49.Sankowska A. (2015), Analiza zaufania w sieciach badawczo-rozwojowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
50.Sztompka P. (2007), Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Znak, Kraków.
51.Thorgren S., Örtqvist D., Wincent J. (2009), A Cause-effect Study of Inter-firm Networking and Corporate Entrepreneurship:
52.Initial Evidence of Self-Enforcing Spirals, „Journal of Developmental Entrepreneurship” vol. 14,
53.no. 4, s. 355–373.
54.Williamson O.E. (1993), Calculativeness, trust, and economic organization, „Journal of Law and Economics”
55.vol. 36, no. 1, s. 453–486.
56.Zaheer A., McEvily B., Perrone V. (1998), Does Trust Matter? Exploring the Effects of Interorganizational and
57.Interpersonal Trust on Performance, „Organization Science” vol. 9, no. 2, s. 141–159.