Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460     DOI: 10.18276/frfu.2016.79-57
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2016 (79)
The Public Perception of Privatization in Poland from 1991–2014
(Publiczne postrzeganie prywatyzacji w Polsce od 1991–2014)

Rok wydania:2016
Liczba stron:16 (723-738)
Słowa kluczowe: proces prywatyzacji prywatyzacja w Polsce analiza ilościowa transformacja gospodarcza
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: Wiktor Patena

Renata Stawiarska

Abstrakt

Praca ma na celu przeprowadzenie analizy ilościowej postrzegania celów i efektów procesów prywatyzacyjnych przez opinię społeczną w Polsce. Z siedmiu branych pod uwagę miar wyników prywatyzacji skonfrontowanych z opiniami obywateli tylko dwa wyniki okazały się statystycznie istotne. Wbrew pierwszej hipotezie postrzeganie prywatyzacji nie jest funkcją okresów wzrostu lub spowolnienia gospodarczego (mierzonego przez WIG20 i PKB). Jedyną zmienną skorelowaną z postrzeganiem prywatyzacji jest stopa bezrobocia (korelacja –0.6577). Opinie jakie obywatele tworzą na temat prywatyzacji są często oparte na osobistych doświadczeniach, w szczególności tych związanych z utratą pracy. Postrzeganie prywatyzacji w Polsce, które badane w czasie przyjmuje kształt litery V, prowadzi do konkluzji, że Polacy przeszli długi proces edukacji w czasie transformacji gospodarczej w latach 1989–2014. Proces zaczął się od wielkiego entuzjazmu dotyczącego gospodarki wolnorynkowej, po którym nastąpiło głębokie rozczarowanie efektami zmian, w tym prywatyzacją. Niemniej tempo wtedy rozpoczętych zmian było na tyle duże, że doprowadziło do długofalowo do gospodarczej prosperity. Z drugiej strony niebawem możemy obserwować odwrotny proces (wyniki wyborów w 2015 są symptomatyczne) będący skutkiem sentymentów narodowościowych, propaństwowych i rosnących sympatii dla etatyzmu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Antczak M. (2007), Kondycja finansowa przedsiębiorstw sektora publicznego w Polsce z perspektywy całej gospodarki
2.i badań empirycznych, in: Przedsiębiorstwa sektora prywatnego i publicznego w Polsce (1999–2005),
3.L. Balcerowicz (ed.), Warszawa: Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, pp. 35–46.
4.Bałtowski M., Kozarzewski P. (2014), Zmiana własnościowa polskiej gospodarki 1989–2013, Warsaw: PWE.
5.Błaszczyk B. 2007. Mapa sektora publicznego w Polsce jako wynik polityki prywatyzacyjnej, in: Przedsiębiorstwa
6.sektora prywatnego i publicznego w Polsce (1999–2005), „Zeszyty BRE Bank CASE”, nr 89/2007, Warszawa,
7.pp. 7–20.
8.Breznau N. (2010), Economic Equality and Social Welfare: Policy Preferences in Five Nations, “International Journal
9.of Public Opinion Research” vol. 22, no. 4.
10.Debardeleben J. (1999), Attitudes Towards Privatisation in Russia, “Europe-Asia Studies” vol. 51, no. 3.
11.Frentzel-Zagorska J., Zagorski K. (1993), Polish Public Opinion on Privatisation and State Interventionism, “Europe-
12.Asia Studies” vol. 45, no. 4.
13.Głuszyńki J. (2005), Opinie Polaków o prywatyzacji, TNS Global Pentor, Warszawa.
14.Hayo B. (1997), Eastern European Public Opinion on Economic Issues: Privatization and Transformation,
15.“The American Journal of Economics and Sociology” vol. 56, no. 1, pp. 85–102.
16.Jawłowski A. (2001), Privatization as a social process. Analysis of employee opinions. Instytut Studiów Politycznych
17.Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.
18.Komunikat z badań BS/174/2012 – Oceny roku 2012 i prognozy na rok 2013. 2012. CBOS, Warszawa.
19.Kozarzewski P. (2007), Prywatyzacja w Polsce w pespektywie porównawczej. Wyniki ilościowe i jakościowe,
20.in: Zmiany w polskich przedsiębiorstwach, Błaszczyk B. (red), „Raporty CASE”, Nr 70/2007, Warszawa.
21.Kozarzewski P. 2004. Nadzór korporacyjny i wtórna prywatyzacja w Polsce: ramy prawne i zmiany w strukturze
22.własnościowej, „CASE Studia i Analizy 263”.
23.Legge J., Rainey H. (2003), Privatization and Public Opinion in Germany, “Public Organization Review” vol. 3,
24.pp. 127–149.
25.Patena W. (2014), Analysis of the Privatisation Process in Poland in the Years 2008–2011 – Outcomes and Prospects.
26.„Quarterly eFinanse” vol. 10, no. 2, pp. 57–70.
27.Prywatyzacja – oceny, skojarzenia, oczekiwania i obawy (2009), CBOS, Warszawa.
28.Prywatyzacja i co dalej. Analiza efektywności funkcjonowania spółek po prywatyzacji w latach 2008–2011 (2012),
29.MSP, Warszawa, pp. 1–8.
30.Raport o ekonomicznych, finansowych i społecznych skutkach prywatyzacji w roku 2012 (2013), MSP, Warszawa,
31.pp. 1–33.
32.Raport o ekonomicznych, finansowych i społecznych skutkach prywatyzacji w roku 2013 (2014), MSP, Warszawa,
33.Raport z badania opinii na temat prywatyzacji (2013), IPSOS Loyalty, Warszawa (Survey commissioned by the
34.Ministry of Treasury).
35.Staniszewski R. (2007). Społeczna percepcja prywatyzacji w okresie transformacji systemowej, „Studia Politologiczne”
36.nr 11, pp. 43–56.
37.Wojciechowski W. (2010), Prywatyzacja. Wciąż niewykorzystane szanse, Warszawa: Fundacja Forum Obywatelskiego
38.Rozwoju.