Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.79-47
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2016 (79)
Struktura aktywów spółki a struktura kapitału w połączeniach polskich jednostek gospodarczych w latach 2002–2013

Autorzy: Piotr Luty
Słowa kluczowe: połączenia i przejęcia struktura kapitału struktura aktywów
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (595-606)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem artykułu jest zidentyfikowanie zależności między strukturą aktywów a strukturą kapitału spółek powstałych w wyniku połączenia jednostek. Badanie obejmuje wyłącznie polskie spółki, połączone w okresie 2002–2013. Metodologia badania – Zależność między zmiennymi (zależnymi i niezależnymi) określane są klasyczną metodą najmniejszych kwadratów. Wynik – W grupie wszystkich badanych spółek (z wyłączeniem skrajnych przypadków – po 5% najmniejszych i największych wyników) zależność między strukturą aktywów a strukturą kapitału była istotna statystycznie. Współczynnik zależności był dodatni i wynosił 0,066. Badane spółki zostały podzielone na trzy grupy, w zależności od wartości sumy bilansowej aktywów (w badaniu przyjęto logarytm naturalny z sumy bilansowej aktywów). W grupie największych spółek zależność między badanymi zmiennymi była istotna statystycznie, a współczynnik zależności był największy i wynosił 0,153. Dodatkowo w wyniku badania stwierdzono, że w spółkach o najwyższym udziale kapitału własnego (25% spółek o największym wskaźniku udziału kapitału własnego) występuje istotna statystycznie zależność między strukturą aktywów a strukturą kapitału. Wartość współczynnika wynosi 0,55. Oryginalność/wartość – Istotnym wkładem do nauki jest sprawdzenie, czy w grupie połączonych polskich spółek istnieje zależność między strukturą aktywów i kapitału.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Campello M., Giambona E. (2012), Real Assets and Capital Structure, http://papers.ssrn.com/sol3/papers. cfm?abstract_id=1562523.
2.Chang Ch. (1999), Capital structure as optimal contracts, „North American Journal of Economics and Finance” vol. 10, no. 2, s. 363–385.
3.Damodaran A. (2007), Finanse korporacyjne: teoria i praktyka, Helion, Gliwice.
4.Huang S., Song F. (2002), The Determinants of Capital Structure: Evidence from China, http://papers.ssrn.com/sol3/ papers.cfm?abstract_id=320088.
5.Jensen M.C. (1986), Agency costs of free cash flow, corporate finance, and takeovers, „American Economic Re¬view” vol. 76, s. 323–339.
6.Miller M. (1977), Debt and taxes, „Journal of Finance” vol. 32, s. 261–275.
7.Milton H., Raviv A. (1990), Capital structure and the information role of debt, „Journal of Finance” vol. 45, s. 321– 349.
8.Modigliani F., Miller M. (1958), The cost of capital, corporation finance and the theory of investment, „American Economic Review” vol. 48, s. 261–297.
9.Myers S.C., Majluf N. (1984), Corporate financing and investment decisions when firms have information that investors do not have, „Journal of Financial Economics” vol. 13, s. 187–221.
10.Rajan G.R., Zingales L. (1995), What do we know about capital structure? Some evidence from international data, „Journal of Finance” vol. 50, s. 1421–1460.
11.Williamson O. (1988), Corporate finance and corporate governance, „Journal of Finance” vol. 43, s. 567–591.