Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.79-46
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2016 (79)
Efekt zakotwiczenia w transakcjach fuzji i przejęć na przykładzie Polski

Autorzy: Katarzyna Biegańska

Magdalena Jasiniak

Radosław Pastusiak

Anna Pluskota
Słowa kluczowe: fuzje i przejęcia efekt zakotwiczenia wartość przedsiębiorstwa
Rok wydania:2016
Liczba stron:9 (585-593)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Psychologiczne właściwości procesu dokonywania oceny przez ludzi mają fundamentalne znaczenie dla podejmowanych decyzji, w tym również decyzji inwestycyjnych. Celem artykułu jest analiza zależności między wartością akcji przed transakcją M&A, a prawdopodobieństwem osiągnięcia zysku po transakcji. Zdaniem Autorów, im mniejsza wartość akcji przed transakcją, tym wyższe prawdopodobieństwo osiągnięcia zysku. Badanie przeprowadzono w oparciu o dane 238 transakcji zawartych w okresie 2004–2014 na rynku polskim.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Czerwonka L. (2010a), Wpływ fuzji przedsiębiorstw na ich wartość, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” nr 4 (723), s. 31–37.
2.Czerwonka L. (2010b), Wpływ wezwań do sprzedaży akcji na stopę zwrotu z akcji spółek objętych ofertą przejęcia, w: Problemy gospodarowania w Polsce, red. D. Kopycińska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 193–205.
3.Czerwonka L. (2010c), Długookresowy wpływ połączeń przedsiębiorstw na wartość spółek przejmujących, „Przegląd Organizacji” nr 10, s. 33–36.
4.Booz Allen, Hamilton (2001), Merger Integration: Delivering on the Promise.
5.Burner R.F (2002), Does M&A Pay? A Survey of Evidence for the Decision-Maker, „Journal of Applied Finance” vol. 12, no. 1, s. 48–68.
6.Falkowski A., Tyszka T. (2006), Psychologia zachowań konsumenckich, GWP, Gdańsk.
7.Kahneman D., Tversky A. (1979), Prospect theory: An analysis of decision under risk, „Econometrica” vol. 47, s. 267–291.
8.Lopes L. (1987), Between Hope and Fear: The Psychology of Risk, „Advances in Experimental Social Psychology” vol. 20, s. 255–295.
9.Mitchell M.L., Stafford E. (2000), Managerial Decisions and Long-Term Stock Price Performance, „The Journal of Business” vol. 73, no. 3, s. 287–329.
10.Schuler R., Jackson S. (2001), HR issues and activities in mergers and acquisitions, „European Management Jour¬nal” vol. 19, no. 3.
11.Shefrin H., Statman M. (2000), Behavioral Portfolio Theory, „Journal of Financial and Quantitative Analysis” vol. 35, s. 127–152.
12.Thaler R.H. (1985), Mental accounting and consumer choice, „Marketing Science” vol. 4, s. 199–214.
13.Thaler R.H. (1999), Mental accounting matters, „Journal of Behavioral Decision Making” vol. 12, s. 183–206.
14.Thaler R.H. (2008), Mental Accounting and Consumer Choice, „Marketing Science” vol. 27, no. 1, s. 15–25.
15.Tykocinski O.E., Israel R., Pittman T.S. (2004), Inaction inertia in the stock market, „Journal of Aplieed Social Psychology” vol. 34, s. 1116–1175.
16.Zaleśkiewicz T. (2015), Psychologia ekonomiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.