Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.79-38
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2016 (79)
Koszty leczenia pacjenta a rachunek kosztów szpitala

Autorzy: Roman Kotapski
Słowa kluczowe: koszty leczenia pacjenta rachunek kosztów szpitala
Rok wydania:2016
Liczba stron:9 (487-495)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem niniejszej publikacji jest wskazanie obszarów kosztów działalności szpitala oraz jego poszczególnych usług, które składają się w efekcie na koszty leczenia pacjenta. Metodologia badania – Publikacja została opracowana na podstawie autorskich wdrożeń systemów budżetowania i controllingu w dwóch publicznych szpitalach. Przeprowadzono również analizę literatury w zakresie rachunku kosztów szpitali. Wynik – Przedstawiono układ kalkulacyjny kosztów przykładowej procedury leczenia pacjenta na oddziale okulistycznym oraz składowe kosztów ,,łańcucha” leczenia pacjenta. Oryginalność/wartość – Wyspecyfikowano składniki kosztów ,,łańcucha” leczenia pacjenta, bez których praktycznie nie można policzyć kosztów jego leczenia. Bez tego etapu nie powiedzie się żadne wdrożenie szeroko rozumianego rachunku kosztów działalności szpitala. Tym samym trudno prowadzić realistyczną politykę finansowania podmiotów medycznych, w tym szpitali.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Chalastra M. (2013), Jak dostosować rachunek kosztów rzeczywistych do wymogów budżetowania w szpitalu, ,,Controlling i Rachunkowość Zarządcza” nr 12.
2.Hass-Symotiuk M. (2008), Kalkulacja kosztów świadczeń medycznych, w: Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa zakładów opieki zdrowotnej, ODDK, Gdańsk.
3.Horngren Ch.T., Foster G. (1991), Cost accounting a managerial emphasis, wyd. VII, Prentice-Hall International Editions, New Jersey.
4.Horngren Ch.T., Datar S.M., Foster G. (2003), Cost Accounting A Managerial Emphasis, wyd. 11, Prentice Hall, New York.
5.Jaruga A., Malc W., Sawicki K. (1990), Rachunek kosztów, wyd. III, PWE, Warszawa.
6.Kotapski R. (2014a), Jakie są koszty działalności oddziału szpitalnego, ,,Controlling i Rachunkowość Zarządcza” nr 9 (180).
7.Kotapski R. (2014b), Identyfikacja kosztów działalności szpitala i ich ewidencja na przykładach szpitali publicznych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 827, ,,Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” nr 69, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8.Kotapski R. (2015a), Koszty utrzymania i eksploatacji bloku operacyjnego w szpitalu a koszty operacji pacjenta, ,,Controlling i Zarządzanie” nr 4.
9.Kotapski R. (2015b), Kalkulacja kosztów operacji pacjenta, ,,Controlling i Zarządzanie” nr 5.
10.Pielaszek M. (2015), Kalkulacja i zarządzanie niewykorzystanym potencjałem w podmiotach leczniczych, ,,Controlling i Zarządzanie” nr 4.
11.Sołtys D. (1996), Rachunek kosztów a controlling, w: Rachunkowość w controllingu przedsiębiorstwa, red. E. Nowak, PWE, Warszawa.