Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460     DOI: 10.18276/frfu.2016.79-10
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2016 (79)
Finansjalizacja rynku towarowego a regulacja rynku towarowych instrumentów pochodnych Unii Europejskiej

Rok wydania:2016
Liczba stron:11 (137-147)
Słowa kluczowe: rynek towarowy finansjalizacja towarowe instrumenty pochodne nadzór na rynkiem finansowym
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: Jacek Tomaszewski

Abstrakt

Cel – Prezentacja reakcji władz regulacji Unii Europejskiej na zjawisko finansjalizacji rynku towarowych instrumentów pochodnych i wstępna ocena możliwych konsekwencji tych działań dla funkcjonowania rynku. Metodologia badania – Analiza tekstów źródłowych, w tym regulacji prawnych Unii Europejskiej i badań naukowych na temat procesu finansjalizacji rynków towarowych. Wynik – Stwierdzono, że działania regulacyjne Unii Europejskiej mają na celu zwiększenie transparentności rynku towarowych instrumentów pochodnych i ograniczenie skali aktywności spekulacyjnej. Skutkiem regulacji może być jednak wzrost kosztów transakcyjnych i cen towarów dla użytkowników końcowych. Wnioski mają charakter wstępny ze względu na trwający proces wdrażania nowych regulacji. Oryginalność/wartość – W artykule zanalizowano nowe i aktualne zjawisko reregulacji rynków finansowych Unii Europejskiej i poszerzono wiedzę na temat procesu finansjalizacji rynków towarowych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Baltic Exchange Reply form for the Consultation Paper on MIFID II/MIFIR (2015), March.
2.Başak, S., Pavlova, A. (2013), A Model of Financialization of Commodities, Working Paper, London Business, March.
3.CFTC and EU OTC Derivatives Regulation: And Outcome-based Comparison (2013), Deloitte, July.
4.EFET PositionPaper on MIFID II (2015), June.
5.Erb C.B., Harvey C.R. (2006), The Strategic and tactical Value of Commodity Futures, „Financial Analyst Journal” vol. 62, no. 2.
6.European Financial Integration Report 2007 (2007), Commission of The European Communities, Brussels, 10.12.
7.Executive Summary: Excessive Speculation in the What Market (2011), Permanent Subcommittee on Investigations, US Senate, w: Excessive Speculation in Agriculture Commodities, Selected Writings from 2008–2011, IATP, Washington D.C.
8.Excessive Speculation in Agriculture Commodities, Selected Writings from 2008–2011, IATP, Washington D.C.
9.Falkowski M. (2011), Financializtion of Commodities, „Contemporary Economics” vol. 5, iss. 4.
10.Gilbert C.L. (2009/2010), Commodity speculation and commodity investment, „Commodity Market Review”, FAO, Rome.
11.Gorton G., Rouwenhorst K.G. (2004), Facts and Fantasies About Commodity Futures, Yale ICF Working Paper no. 04-20. June.
12.Irwin S.H., Sanders D.R. (2011), Index Funds, Financialization and Commodity Futures Markets, „Applied Economic Perspectives and Policy” iss. 33.
13.Irwin S.H., Sanders D.R. (2012), Financialization and Structural Change in Commodity Futures Markets, „Journal of Agricultural and Applied Economics” vol. 44, no. 3.
14.Kazemi H., Schneeweis T., Spurgin R. (2009), The Benefits of Commodity Investing, AIA Research Report, Amherst.
15.Killian L., Hicks B. (2013), Did Unexpectedly Strong Economic Growth Cause the oil Price Shock of 2003–2008, „Journal of Forecasting” vol. 32, iss. 5.
16.Masters M.W., White A.K. (2011), How Institutional Investors Are Driving Up Food and Energy Prices, w: Excessive Speculation in Agriculture Commodities, Selected Writings from 2008–2011, IATP, Washington D.C.
17.Mayer J. (2010), The financialization of commodity markets and commodity price volatility, w: The financial and economic crisis of 2008–2009 and developing countries, United Nations Publications, New York.
18.Miffre J. (2011), Long-Short Commodity Investing: Implications for Portfolio Risk and Market Regulation, EDHEC Risk Institute Working Paper.
19.Price formation in financialized commodity markets: The role of information (2011), UNCTAD Study, New York–Geneva.
20.Robles M., Torero M., von Braun J. (2009), When Speculation Matters, IFPRI Issue Brief 57, February.
21.Schneeweis T., Gupta R., Szado E. (2008), The Benefits of Commodity Investing, „Investment & Wealth Journal” vol. III/IV.
22.Singh M. (2012), It’s time to levy the risk takers, „Financial Times”, October 17.
23.Summary of key EU and US regulatory developments relating to derivatives (2015), Hogan Lovells, January.
24.Staritz C., Küblböck K. (2013), Re-regulation of commodity derivatives markets – Critical assessment of current reform proposals in the EU and the US, ӦFSE Working Paper, October.
25.Tang K., Xiong W. (2012), Index Investment and the Financialization of Commodities, „Financial Analyst Journal” vol. 68, no. 6.
26.Tomaszewski J. (2013), Instrumenty towarowe jako forma inwestycji alternatywnych w portfelach inwestorów finansowych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
27.Trade and Development Report 2009 (2009), United Nations Conference on Trade and Development, United Nations Publications.