Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460     DOI: 10.18276/frfu.2016.79-08
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2016 (79)
Analysis of the IPO Valuation Premium Puzzle: the Factor of Information Asymmetry
(Analiza anomalii wyceny pierwotnych ofert publicznych: czynnik asymetrii informacji)

Autorzy: Dmytro Osiichuk
Słowa kluczowe: anomalie wyceny pierwotnych ofert publicznych przejęcie asymetria informacji
Rok wydania:2016
Liczba stron:11 (113-123)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Bazując na wynikach badań empirycznych i modelu Akerlofa (1970), artykuł przedstawia wyjaśnienie anomalii wyceny ofert publicznych. Wybierając między pierwotną ofertą publiczną a przejęciem przez inną spółkę, coraz większa liczba firm wybiera tę ostatnią opcję, mimo że IPO potencjalnie oferuje wyższą premię cenową. Wnioski wyciągnięte na podstawie krytycznego przeglądu literatury empirycznej sugerują, że badane zjawisko jest spowodowane czynnikiem asymetrii informacji, co z kolei powoduje analogię z modelem Akerlofa, który pomaga wyjaśnić anomalię wyceny pierwotnych ofert publicznych. Jednak w praktyce są obserwowane znaczące odchylenia rezultatów firm sprzedawanych w ramach IPO od wniosków analizy normatywnej (gorsze w porównaniu do oczekiwań wskaźniki działalności operacyjnej; zbyt wysokie premie przy przęjęciach), które mogą być wywołane wpływem czynników behawioralnych. Przedstawione argumenty wskazują, że poprawność modeli teoretycznych analizowanych w artykule zależy od założeń odnośnie efektywności informacyjnej rynku finansowego oraz racjonalności jego uczestników. Artykuł zawiera również systematyzację tych założeń oraz prezentuje wnioski odnośnie ich trafności przy analizie przedstawionych anomalii wyceny, a także pokazuje, jak mechanizmy rynkowe takie jak ‘dual- -track’ IPO pomagają rozwiązać problem asymetrii informacji i wyeliminować anomalie wyceny.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Agrawal A., Jaffe J., Mandelker D. (1992), The post-merger performance of the acquiring firms: a re-examination of an anomaly, “The Journal of Finance” vol. 47, no. 4, pp. 1605–1621.
2.Akerlof G. (1970), The market for ‘lemons’: quality uncertainty and the market mechanism, “The Quarterly Journal Economics” vol. 84, no. 3, pp. 488–500.
3.Ang J., Boyer C. (2009), Performance differences between IPOs in new industries and IPOs in established industries, “Managerial Finance” vol. 35, no. 7, pp. 606–623.
4.Asquith P. (1983), Merger bids, uncertainty, and stockholder returns, “Journal of Financial Economics” vol. 11, pp. 51–83.
5.Ball E., Chiu H., Smith K. (2011), Can VCs time the market? An analysis of exit choice for venture-backed firms, “The Review of Financial Studies” vol. 24, no. 9, pp. 3105–3138.
6.Bayar O., Chemmanur T. (2012), What drives the valuation premium in IPOs versus acquisitions? An empirical analysis, “Journal of Corporate Finance” vol. 18, pp. 451–475.
7.Derrien F. (2005), IPO pricing in ‘hot’ market conditions: who leaves money on the table? “Journal of Finance” vol. 60, pp. 487–521.
8.Fama E. (1970), Efficient capital markets: a review of theory and empirical work, “Journal of Finance” vol. 25, no. 2, pp. 383–417.
9.Gao X., Ritter J., Zhu Z. (2011), Where have all the IPOs gone?, Working Paper, University of Florida.
10.Homberg F., Rost K., Osterloh M. (2009), Do synergies exist in related acquisitions? A meta–analysis of acquisition studies, “Review of Managerial Science” vol. 3, pp. 75–116.
11.Jain D., Kini O. (1994), The post–issue operating performance of IPO firms, “The Journal of Finance” vol. 49, no. 5, pp. 1699–1726.
12.Jensen M. (1986), Agency costs of free cash flow, corporate finance, and takeovers, “American Economic Review” vol. 76, pp. 326–9.
13.Jensen M., Ruback R. (1983), The market for corporate control: the scientific evidence, “Journal of Financial Economics” vol. 11, pp. 5–50.
14.Kim M., Ritter J. (1999), Valuing IPOs, “Journal of Financial Economics” vol. 53, no. 3, pp. 409–437.
15.Leland H., Pyle D. (1977), Information asymmetries, financial structure, and financial intermediation, “Journal of Finance” vol. 32, no. 2, pp. 371–387.
16.Ljungqvist A., Nanda V., Singh R. (2006), Hot markets, investor sentiment, and IPO pricing, “The Journal of Business” vol. 79, no. 4, pp. 1667–1702.
17.Poulsen A., Stegemoller M. (2008), Moving from private to public ownership: selling out to public firms versus initial public offerings, “Financial Management” vol. 37, no. 1, pp. 81–101.
18.Rahman M., Lambkin M. (2015), Creating or destroying value through mergers and acquisitions: a marketing persective, “Industrial Marketing Management” vol. 46, pp. 24–35.
19.Rao-Nicholson R., Salaber J., Cao T. (2015), Long–term performance of mergers and acquisitions in ASEAN countries, “Research in International Business and Finance” vol. 36, 373–387.
20.Ritter J. (1991), The long–run performance of initial public offerings, “Journal of Finance” vol. 46, pp. 3–27.
21.Roll R. (1986), The hubris hypothesis of corporate takeovers, “The Journal of Business” vol. 59, no. 2, pp. 197–216