Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.5.83/2-18
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 5/2016 (83) cz. 2
Современные императивы и приоритеты развития конкурентоспособности налоговой системы Украины
(Imperatywy fiskalne w kontekście wzmocnienia konkurencyjności ukraińskiego systemu podatkowego)

Autorzy: Andriy Krysovatyy

Halyna Vasylevska
Słowa kluczowe: konkurencyjny system podatkowy sytuacja makroekonomiczna dług publiczny organy fiskalne
Rok wydania:2016
Liczba stron:16 (199-214)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem artykułu jest szczegółowe przeanalizowanie współczesnej sytuacji społeczno-ekonomicznej na Ukrainie. Określenie tendencji kształtowania się i rozwoju konkurencyjnego systemu podatkowego na podstawie odpowiedzialności i demokracji ze względu na interes społeczeństwa a państwa w trakcie budowania partnerskich relacji między podatnikami i administracją skarbową. Metodologia badania – Zastosowano następujące metody: metoda empiryczna, badawcza, porównawcza, metoda formalizacji i systematyzacji danych, a także metody analizy i syntezy. Wynik – Biorąc pod uwagę przedstawione opracowanie warto zauważyć, że relacje między państwem a społeczeństwem powinny opierać się na zasadach uczciwości, zaufania oraz prowadzeniu skutecznego dialogu. Nowoczesna reforma podatkowa na Ukrainie, zawierająca zasady konkurencyjności polega na tym, aby zapewnić: – tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm i aktywności działalności gospodarczej , – mocniejszy popyt krajowy oraz trwałe ożywienie gospodarcze, – wsparcie dla producentów krajowych, generalnie podmiotów MSP, – poszarzenia rynku sprzedaży produkcji krajowej, – aktywizacje procesu decentralizacji fiskalnej w celu stworzenia rozwiniętych oraz samowystarczalnych regionów. Oryginalność/Wartość – W artykule przeanalizowano współczesną sytuację gospodarczą na Ukrainie w kontekście prowadzenia reform podatkowych oraz zaproponowano kroki konkretne dla rozwoju pozytywnego oraz kształtowania się konkurencyjnego systemu podatkowego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Corruption Perceptions Index. (2015). Transparency International Organization. Доступно с: https://www.transparency.org/.
2.The World Factbook / Central Intelligence Agency: library. (2015). Доступно с: https://www.cia.gov/ library/publications/the-world-factbook/rankorder/2222rank.html (10.02.2016).
3.Василевська Г. (2015). Особливості формування конкурентного податкового середовища в Україні. Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Фіскально- банківські та адміністративні послуги: проблеми управління та перспективи розвитку». Астон: Тернопіль, 183–184.
4.Всеукраинское сообщество ученых-экономистов (2015). Доступно с:www.vsve.ho.ua The World Factbook / Central Intelligence Agency : library. (2015). Доступно с: https://www.cia.gov/ library/publications/the-world-factbook/rankorder/ 2222rank.html (10.02.2016).
5.Государственная служба статистики Украины: ВВП України впав понад 17% (2015). Доступно с: http://zik.ua/news/2015/06/21/vvp_ukrainy_vpav_na_ponad_17__derzhstat_600798Corruption Perceptions Index. (2015). Transparency International Organization. Доступно с: https://www.transparency.org/.
6.Государственной службы статистики Украины (2015). Доступно с: http://www.ukrstat.gov.ua/ (2.02.2016).
7.Государственный долг Украины. (2015). Доступно с: index.minfin.com.ua/index/debtgov/.
8.Держбюджет 2015: все, що ви хотіли знати про витрати і доходи (2015). Доступно с: http://www.bakertilly.ua/ru/news/id722.
9.Економічна статистика. Державна служба статистики України (2015). Доступно с: http://www.ukrstat.gov.ua/ (2.02.2016).
10.Зубенко, В.В. (2015). Бюджетний моніторинг: аналіз виконання бюджету 2015 – Лвів: USAID.
11.Индекс инфляции (Украина). (2015). Доступно с: http://index.minfin.com.ua/ index/infl/?2015.
12.Налоговый кодекс Украины. (2015). Киев: ВРУ.
13.Райнерт, Е.С.. (2015). Як багаті країни збагатіли… і чому бідні країни лишаються бідними. Киев: Темпора.
14.Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності за січень-вересень 2015 року (2015). Доступно с: http://www.ukrstat.gov.ua/.