Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460     DOI: 10.18276/frfu.2016.5.83/2-17
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 5/2016 (83) cz. 2
Struktura, metody szacowania oraz instrumenty ograniczania luki podatkowej w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych Ameryki

Autorzy: Małgorzata Magdalena Hybka
Słowa kluczowe: Wielka Brytania USA luka podatkowa oszustwa podatkowe uchylanie się od opodatkowania unikanie opodatkowania
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (187-198)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem artykułu jest przedstawienie struktury luki podatkowej, metod jej szacowania i instrumentów jej przeciwdziałania w Wielkiej Brytanii i USA. Metodologia badania – W artykule wykorzystano metodę porównawczą oraz zanalizowano dane statystyczne publikowane przez HM Revenue & Customs oraz Internal Revenue Service. Wynik – W badanych państwach występują znaczące różnice w strukturze luki podatkowej, co wynika między innymi z odmiennego ukształtowania systemu podatkowego i odrębnych przyczyn powstawania tej luki. W obydwu państwach istotnym instrumentem przeciwdziałania luce podatkowej jest kontrolowana spółka zagraniczna. Oryginalność/Wartość – Artykuł jest jednym z nielicznych w literaturze krajowej zawierającym prównania luki podatkowej w wybranych państwach OECD.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamczyk, A., Czyż, M. (2015). Determinanty luki podatkowej w VAT w krajach Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 864, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 76 (1).
2.Brzeziński, B., Korgol, R. (2011). Doktryna substance over form w orzecznictwie podatkowym sądów w Kanadzie. Toruński Rocznik Podatkowy 2011.
3.Closing the Tax Gap: HMRC’s record at ensuring tax compliance (2012). Twenty-ninth Report of Session 2010–12. London: House of Commons, Treasury Committee.
4.Collie, D., Norman, J. (2010). Wisconsin’s Billion-Dollar Tax Gap. Milwaukee: Institute for Wisconsin’s Future. Controlled Foreign Companies: an Overview (2014). London: HM Revenue & Customs. Dubin, J.A. (2012). The Causes and Consequences of Income Tax Noncompliance. New York: Springer Science.
5.Gemmell, N., Hasseldine, J. (2012). The Tax Gap: A Methodological Review. Wellington: Victoria University of Wellington.
6.Measuring Tax Gaps 2014 edition (2014). London: HM Revenue & Customs.
7.Measuring Tax Gaps 2015 edition (2015). London: HM Revenue & Customs.
8.Reducing the Federal Tax Gap. A Report on Improving Voluntary Compliance (2007). Washington: Internal Revenue Service. U.S. Department of Treasury.
9.Schellekens, M. (2014). European Tax Handbook. Amsterdam: IBFD.
10.Straty skarbu państwa w VAT: maj 2013 roku (2013). Warszawa: Instytut Badań Strukturalnych, PricewaterhouseCoopers.
11.Study to Quantify and Analyze the VAT Gap in the EU Member States (2015). Brussels: European Commission.
12.Tax Administration 2015: Comparative Information on OECD and other Advanced and Emerging Economies (2015). Paris: OECD.
13.Tax Gap Map (2012). Washington: Internal Revenue Service.
14.Ustawa z 20.03.2015 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów
15.Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, oraz towarzyszących Uzgodnień Końcowych, podpisanych 7.10.2014 r. w Warszawie, Dz.U. 2015 poz. 686.
16.White, J.R. (2012). Sources of Noncompliance and Strategies to Reduce. Washington: It, GAO.