Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460     DOI: 10.18276/frfu.2016.5.83/2-14
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 5/2016 (83) cz. 2
Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej w mikro i małych przedsiębiorstwach

Autorzy: Grażyna Voss
Słowa kluczowe: uproszczenia w sprawozdaniach finansowych klasyfikacja MSP zakres informacyjny sprawozdań
Rok wydania:2016
Liczba stron:11 (151-161)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem artykułu jest zaprezentowanie nowych rozwiązań prawnych stosowanych przez MSP w zakresie sporządzania uproszczonych sprawozdań finansowych i ich zakresu informacyjnego, a w szczególności znalezienie odpowiedzi na pytanie czy prezentowane informacje usprawnią proces raportowania, czy też wymuszą na jednostkach prezentowanie dodatkowych informacji dla celów analitycznych? Metodologia badania – W artykule wykorzystano analizę uregulowań prawnych zawartych w ustawie o rachunkowości oraz zmian jakie powstały w formie i treści prezentowanych informacji finansowych przez sektor MSP. Wynik – Przeprowadzona analiza określiła zakres informacyjny podstawowych raportów oraz niewystarczający zakres informacyjny, który dla celów analizy finansowej przez użytkowników wewnętrznych i zewnętrznych będzie wymagał dostarczenia dodatkowych informacji niezbędnych do określenia poziomy płynności, rentowności i innych elementów oceny finansowej. Oryginalność/Wartość – W artykule opisano nowe uwarunkowania prawne, które jednostki sektora MSP będą stosować od 2016 roku, a także zaprezentowane obszary w których jednostki MSP powinny uzupełnić informacje finansowe dla potrzeb analizy finansowej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Gambrusewicz, W. (2002). Podstawy analizy finansowej. Warszawa: PWE.
2.Pomykalska, B., Pomykalski, P. (2007). Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
3.Świderska, G.K. (2012). Wzorcowy plan kont z komentarzem do ustawy o rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Warszawa: Wolters Kluwer.
4.Winiarska, K. (2014). Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych. Warszawa: Wolters Kluwer.