Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.5.83/2-06
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 5/2016 (83) cz. 2
Wykup akcji własnych mniejszych spółek kapitałowych – korzyści i zagrożenia

Autorzy: Sławomir Zarębski
Słowa kluczowe: polityka dywidend małe i średnie przedsiębiorstwa wykup akcji własnych
Rok wydania:2016
Liczba stron:11 (65-75)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Podstawowym celem badania jest ocena wykorzystania wykupu akcji własnych przez małe i średnie podmioty gospodarcze, jako narzędzia polityki wypłat inwestorskich. Zagadnienie to stanowi element jednego z podstawowych problemów współczesnej teorii finansów przedsi ębiorstwa, jakim jest określenie najważniejszych determinant polityki dywidend. Metodologia badania – W pracy wykorzystano głównie analizę współczesnej literatury krajowej i zagranicznej w zakresie teorii dywidend. Porównane zostały różnorodne narzędzia polityki dywidend. Dokonano także przeglądu i badania praktyki stosowania instrumentarium polityki wypłat inwestorskich – przede wszystkim dywidendy klasycznej i wykupu akcji własnych. Wynik – Przeprowadzone analizy wskazują zarówno na dużą różnorodność wykorzystywanych w małych i średnich przedsiębiorstwach narzędzi polityki wypłat inwestorskich, jak i na częste zastosowanie wykupu akcji własnych, bądź jako podstawowego narzędzia polityki dywidend, bądź jako instrumentu tę politykę wspierającego, zwłaszcza, gdy głównym instrumentem tej polityki pozostaje klasyczna (czyli regularna i gotówkowa) dywidenda. Oryginalność/Wartość – Najważniejsze wnioski z badania dotyczą praktycznych skutków wykorzystania wykupu akcji własnych w mniejszych podmiotach gospodarczych. Analiza korzyści i wad tego instrumentu, pozwala na stwierdzenie, że wykup akcji jest instrumentem o wysokiej przydatności także dla małych i średnich przedsiębiorstw.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Correia da Silva, L., Goergen, M., Renneboog, L. (2004). Dividend Policy and Corporate Governance. Oxford: Oxford University Press.
2.DeAngelo, H., DeAngelo, L., Skinner, D.J. (2004). Are Dividends Disappearing ? Dividend Concentration and the Consolidation of Earnings. Journal of Financial Economics, 72 (3), 425–456.
3.International Organisation of Securities Commissions (IOSCO) (2004). Report on Stock Repurchase Programs. Pobrano z: www.iosco.org.
4.Lazonick, W.(2014). The problem with Stock Buyback. Harvard Business Review, 9.
5.Piketty, Th. (2015)..Kapitał w XXI wieku. Warszawa: Wydawnictwo Krytyka Polityczna.
6.Wang, L., Bost, C.. S&P Companies spend almost all profits on Buybacks. Bloomberg Business Digital. Pobrano z: www.bloomberg.com/segments/digital-originals (6.10.2014).
7.von Eije, H.J., Megginson, W.L. (2008). Dividend Policy and Share Repurchase in the European Union. Journal of Financial Economics, 89 (2), 346–374.
8.Wagonner, J. (2015) Beware the Stock-Buybacks Craze. The Wall Street Journal, 19.06. Pobrano z: https://itunes.apple.com/us/app/wall-street-journal.
9.www.marketwatch.com/story/how-stock-buybacks-have-become-wall-streets-new-drug (17.07.2015).
10.Zarębski S. (2015). Dywidendy regularne i dywidendy specjalne w małych i średnich spółkach kapitałowych. Zeszyty Naukowe US, 848, Ekonomiczne Problemy Usług, 116.
11.Zarębski, S. (2010). Wykup akcji własnych jako forma płatności inwestorskich w małych spółkach giełdowych. Zeszyty Naukowe US, 588, Ekonomiczne Problemy Usług, 51, 237–244.