Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.5.83/2-01
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 5/2016 (83) cz. 2
Wpływ Rekomendacji U na pozycję małego i średniego przedsiębiorstwa na rynku bancassurance

Autorzy: Grażyna Sipińska
Słowa kluczowe: Rekomendacja U MSP ubezpieczenia zakłady ubezpieczeń banki bankowy kanał dystrybucji
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (9-20)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Odpowiedź na pytanie w jaki sposób Rekomendacja U wpłynęła na pozycję małego i średniego przedsiębiorstwa na rynku bancassurance. Metodologia badania – W omawianym materiale na podstawie analizy krytycznej literatury oraz metody indukcji i dedukcji (doświadczeń praktycznych z rynku ubezpieczeniowo-bankowego) autorka analizuje czynniki i genezę zmian w bankowym kanale dystrybucji, omawia Rekomendację U KNF, zawierającą 21 rekomendacji oraz odnosi się do Wytycznych dla Zakładów Ubezpieczeń dotyczących dystrybucji ubezpieczeń Wynik – W konsekwencji analiz i praktycznej obserwacji rynku ubezpieczeniowego autorka ocenia wpływ rekomendacji na kształt współczesnego pośrednictwa ubezpieczeniowego. Z uwagi na strategiczne usytuowanie małych i średnich przedsiębiorstw (wynikające ze struktury udziału tego sektora w procesach zachodzących w gospodarce) sektor ten stanowi istotny segment klientów rynku ubezpieczeniowego. Oryginalność/Wartość – W artykule autorka charakteryzuje bankowy kanał dystrybucji ubezpieczeń oraz przedstawia podmioty biorące w nim udział. Przedstawia kanał bancassurance w sprzedaży ubezpieczeń w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw; charakteryzuje rynek bancassurance oraz porównuje zachowania polskiego rynku z trendami na rynkach światowych. Ta perspektywa pozwala na powiązanie Rekomendacji U z segmentem małych i średnich przedsiębiorstw w odniesieniu do skutków rekomendacji na szeroko rozumianym rynku ubezpieczeniowym.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bancassurance. Coraz słabsze wyniki (2015). Gazeta Ubezpieczeniowa, 26.11.2015.
2.Bancassurance w Europie Zachodniej na przykładzie Francji i Niemiec (2011). Gazeta Ubezpieczeniowa, 14.06.2011.
3.Bancassurance w najbliższych latach będzie się rozwijać dynamicznie. Pobrano z: Portal gospodarka.pl (3.01.2014).
4.Bera, A. (2012). Ochrona ubezpieczeniowa w działalności mikro i małych przedsiębiorstw. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
5.Gajda, A., Jurkiewicza, T. (2010). Ubezpieczenia w sektorze MŚP w latach 2008–2010 (wyniki badań ankietowych). Wiadomości Ubezpieczeniowe, 2
6.Gołąb, A. (2002). Współpraca bankowo-ubezpieczeniowa w krajach UE i OECD (Uregulowania prawne). Wiadomości Ubezpieczeniowe, 7/8.
7.Gwizdała, J. (2010). Rozwój bancassurance w Polsce w latach 2007–2009. Wiadomości Ubezpieczeniowe, 3.
8.Jaworowski, W., Zawadzka, Z. (red.). (2005). Bankowość. Podręcznik akademicki. Warszawa: Wydawnictwo Poltex.
9.Kwiecień, I. (2010), Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem działalności gospodarczej. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
10.Kufel-Siemińska, A. (2005). Właściwości kanałów dystrybucji usług ubezpieczeniowych. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
11.Pawłowski, M. (2011). Bancassurance na tle kanałów dystrybucji ubezpieczeń w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe USZ, 637. Ekonomiczne Problemy Usług, 62.
12.Pelc, P. (2012). Bancassurance oczyma KNF. Gazeta Ubezpieczeniowa, 13.03.2012.
13.Pisarewicz, P. (2014). Nowe standardy rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń z elementem inwestycyjnym lub oszczędnościowym. W: W. Ronka-Chmielowiec (red.), Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku (s. 214). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
14.Popiołek, A. (2015). Jest rekomendacja U. Bankowcy szkolą się na agentów ubezpieczeniowych. Wyborcza biz, 1.04.2015.
15.Solska, J. (2015). Bajki banków. Polityka, 12 (3001).
16.Swacha-Lech, M. (2008). Bancassurance. Sprzedaż produktów bankowo-ubezpieczeniowych. Warszawa:
17.Wydawnictwo Fachowe CeDeWu.pl.
18.Vytlacil, B. (2010). Insurance Europe Statistics. European Insurance in Figures dataset, 48. Badania rynku bancassurance, VII Kongres Bancassurance 7–8.10.2015. Biuletyn kwartalny, Rynek ubezpieczeń III/2015 (2015). Warszawa: Komisja Nadzoru Finansowego.
19.KNF (2014). Wytyczne dla zakładów ubezpieczeń. Warszawa 24.06.2014.
20.KNF (2014). Rekomendacja U dotycząca dobrych praktyk w zakresie Bancassurance.
21.Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2013–2014 (2015). Warszawa: PARP.
22.Raport PIU „Polski rynek Bancassurance III Q 2015” Warszawa 2015.
23.Raport roczny (2014) PIU. Warszawa: CEU.
24.Raport roczny KNF za rok 2014.