Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460     DOI: 10.18276/frfu.2016.5.83/1-09
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 5/2016 (83) cz. 1
Nowe oblicze optymalizacji podatkowej w Polsce

Rok wydania:2016
Liczba stron:11 (97-107)
Słowa kluczowe: podatki Ordynacja podatkowa klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: Jolanta Iwin-Garzyńska

Abstrakt

Cel – Przedstawienie istoty optymalizacji podatkowej z uwzględnieniem propozycji zmian w Ordynacji podatkowej dotyczących klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Metodologia badania – W opracowaniu wykorzystano metodę analizy źródeł, dokumentów, wyroków sądowych oraz metodę dedukcji i indukcji. Wynik – W artykule wykazuje się, że proponowane zmiany w Ordynacji podatkowej wprowadzające klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania stanowią o nowym obliczu optymalizacji podatkowej w Polsce. Oryginalność/wartość – Oryginalne przedstawienie idei klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania jako nowego oblicza optymalizacji podatkowej w Polsce.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Graham, J.R. (2003). Taxes and Corporate finance: A Review. Duke University, The Review of Financial Studies, 16, 4, 1075–1129.
2.Ladziński, A. (2008). Prawne granice optymalizacji podatkowej. Przegląd Podatkowy, 6, 20.
3.Miller, M.H. (1977). Debt and Taxes. Journal of Finance, 32, 261–275.
4.Miller, M.H. (1988). The Modigliani-Miller Propositions After Thirty Years. Journal of Economic Perspectives, 1, 4, 99–120.
5.Modigliani, F., Miller, M.H. (1958). The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment. American Economic Review, 48, 261–297.
6.Modigliani, F., Miller, M.H. (1963). Corporate Income, Taxes and the Cost of Capital. A Correction. American Economic Review, 53, 433–443.
7.Nykiel W., Zalasiński, A. (red.). (2014). Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach podatkowych: Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
8.Radwański, Z. (2000). Glosa do wyroku NSA z 11.11.1999 r., OZ Białystok SA/Bk 289/99. OSP, nr 9, poz. 135a.
9.Radzikowski, K. (2010). Obejście prawa podatkowego w najnowszym orzecznictwie sądów administracyjnych. Przegląd Podatkowy, 6, 10.
10.Sierpińska, M., Niedbała, B. (2003). Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWN.
11.Sobieska, I. (2012). Doradztwo podatkowe. Funkcjonowanie i kierunki rozwoju. Warszawa: Lex, Wolters Kluwer.
12.Winiarski, K. (2015). Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania a obejście i nadużycie praw podatkowego. Przegląd Prawa Publicznego, 12, 103–113.
13.Wyciślok, J. (2013). Optymalizacja podatkowa. Legalne zmniejszanie obciążeń podatkowych. Warszawa: C.H. Beck,.
14.Wyrzykowska, A. (2006). Optymalizacja – legalnym wyborem podatnika? Fiskus, 8, 135.
15.Ustawa z 29.08.1997 – Ordynacja podatkowa. Dz.U. 2005, nr 8, poz. 60, z późn. zm.
16.Wyrok NSA z 10.07.1996, sygn. SA/Ka 1244/95, „Monitor Podatkowy” 1997, nr 8, s. 239–243.
17.Wyrok NSA z 31.01.2002, sygn. I S.A./Gd771/01, „Doradztwo Podatkowe” 2003, nr 2, s. 64–67.
18.Wyrok NSA z 15.01.2016, sygn. akt II FSK 3162/13.
19.Wyrok Sądu Najwyższego z 3.09.1998, sygn. I CKN 815/97, OSNC 1999, nr 5, poz. 38.
20.Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 11.05.2004, sygn. K 4/03, Dz.U. nr 122, poz. 1288.
21.Wyrok WSA w Warszawie z 30.03.2004, sygn. III SA/Wa 1195/05, LEX nr 181010.
22.Zalecenia Komisji Europejskiej z 6.12.2012 w sprawie agresywnego planowania podatkowego. Dz.Urz. UE L338 z 12.12.2012.