Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460     DOI: 10.18276/frfu.2016.5.83/1-08
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 5/2016 (83) cz. 1
Strategia podatkowa szansą na poprawę konkurencyjności przedsiębiorstwa

Autorzy: Paulina Dębniak
Słowa kluczowe: przedsiębiorca konkurencyjność przedsiębiorstw podatek strategia podatkowa
Rok wydania:2016
Liczba stron:9 (87-95)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Analiza strategii podatkowej pod kątem poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa. Ukazanie wpływu podatków na sytuację finansową przedsiębiorstwa, a w rezultacie na jego konkurencyjność względem innych przedsiębiorstw. W artykule scharakteryzowano pojęcie konkurencyjności przedsiębiorstw, omówiono znaczenie podatków z punktu widzenia konkurencyjności przedsiębiorstw, zwrócono uwagę na strategię podatkową jako jednej z elementów ogólnej strategii rozwoju przedsiębiorstwa oraz wskazano rodzaje strategii podatkowych. Metodologia badania – Analiza literatury przedmiotu z zakresu prawa podatkowego, nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu oraz opracowań z zakresu konkurencyjności przedsiębiorstw i strategii podatkowych. Wynik – Odpowiednie zastosowanie strategii podatkowej w przedsiębiorstwie wpływa na jego rentowność, płynność, a w efekcie na konkurencyjność. Strategia podatkowa na płaszczyźnie przedsiębiorstwa nie ogranicza się do minimalizacji obciążeń podatkowych, ale jest zespołem działań, które mają na celu maksymalizację jego zysku po opodatkowaniu. Oryginalność/wartość – W artykule zwrócono uwagę na strategię podatkową jako jeden z elementów strategii rozwoju przedsiębiorstwa. Poprzez zastosowanie strategii podatkowej przedsiębiorcy mogą zwiększyć konkurencyjność swoich przedsiębiorstw.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ciupek, B., Famulska, T. (2013). Strategie podatkowe przedsiębiorstw. Katowice: Wyd. UE w Katowicach.
2.Famulska, T. (1998). Odziaływanie systemu podatkowego na rynek finansowy. Katowice: Wyd. AE w Katowicach.
3.Famulska, T. (2015). Reakcje przedsiębiorstw na obciążenia podatkowe (na przykładzie podatku od towarów i usług). Optium. Studia Ekonomiczne, 1 (73), 137–151.
4.Gorynia, M. (1998). Konkurencyjność przedsiębiorstwa – próba konceptualizacji i operacjonalizacji. Zeszyty Naukowe, seria I, Strategia przedsiębiorstw w warunkach konkurencji międzynarodowej, 266, 9–30.
5.Griffin, R.W. (2013). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: PWN.
6.Gruszecki, T. (2002). Współczesne teorie przedsiębiorstwa. Warszawa: PWN.
7.Gruziel, K. (2009). Istota i założenia optymalizacji podatkowej – wybrane aspekty. Zeszyty Naukowe SGGW Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 77, 175–186. http://uoo.univ.szczecin.pl/~marcink/index_pliki/pliki/publikacje/PB2.pdf (27.04.2016).
8.Kaczmarek, M. (2011). Wykorzystanie polityki bilansowej w realizacji strategii podatkowej. Pobrane z: http://uoo.univ.szczecin.pl/~marcink/index_pliki/pliki/publikacje/PB2.pdf (27.04.2016).
9.Kudert, S., Jamroży, M. (2007). Optymalizacja opodatkowania dochodów przedsiębiorców. Warszawa: Wolters Kluwer.
10.Kusa, R. (2008). Przyczynowo-skutkowy model konkurencyjności przedsiębiorstw. Ekonomia Menedżerska, 3, 57–66.
11.Makuch, M.A. (2011). Wybór formy opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych jako element strategii podatkowej w małych przedsiębiorstwach. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 667, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 40, 47–57.
12.Mikrut, A., Poznańska, A. (2009). Strategia podatkowa przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 2 (13), 2, 225–238.
13.Nadolska, A. (2012). Zarządzanie ryzykiem podatkowym. Konieczność czy alternatywa dla skutecznego rozwoju polskich przedsiębiorców. Pobrane z: http://knpf.ug.edu.pl/wp-content/publikacje/Aleksandra3.pdf (25.04.2016).
14.Poszwa, M. (red.). (2005). Rozliczenia podatkowe przedsiębiorcy. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
15.Poszwa, M. (2007). Zarządzanie podatkiem w małej i średniej firmie. Warszawa: C.H. Beck.
16.Walicka, M. (2012). Optymalizacja podatkowa w działalności gospodarczej małych przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 708, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 52, 271–281.
17.Wolański, R. (2013). Wpływ otoczenia finansowego na konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw. Warszawa: Wolters Kluwer.
18.Wyciślok, J. (2013). Optymalizacja podatkowe. Legalne zmniejszanie obciążeń podatkowych. Warszawa: C.H. Beck.
19.Wyrzykowski, W. (2015). Optymalizacja podatkowa przedsiębiorców – granice prawa a granice bezpieczeństwa. Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance, 13, 3/2, 35–50.