Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.5.83/1-02
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 5/2016 (83) cz. 1
Uwagi na tle pewności i bezpieczeństwa polskiego i unijnego prawa podatkowego

Autorzy: Łukasz Dubiński
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo pewność podatki prawo
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (21-30)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Bezpieczeństwo i pewność prawa stanowią podstawowy element państwa prawa. Celem artykułu jest zbadanie podstawowych instytucji polskiego prawa podatkowego służących ochronie wspomnianych wartości oraz przedstawienie zagrożeń związanych z europeizacją krajowych regulacji prawnopodatkowych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Dzwonkowski, H. (2003). Ordynacja podatkowa. Komentarz. Warszawa: ABC. Pobrane z: http://sip.lex.pl/#/komentarz/587271696/64558 (10.04.2016). Dostęp za pomocą programu LEX.
2.Fałkowski, P., Węgrzyn, W. (2012). Możliwość bezpośredniego powołania się na przepisy Dyrektywy VAT. SERWIS Monitora Podatkowego, 3. Pobrane z: https://sip.legalis.pl/document-full.seam?documentId=mjxw62zogezdkmbuhe2tgmq (15.05.2016). Dostęp za pomocą programu Legalis.
3.Grzybowski, T. (2013). Wpływ zmian prawa na jego wykładnię. Warszawa: Wolters Kluwer. Pobrane z: http://sip.lex.pl/#/monografia/369281353/20 (19.04.2016). Dostęp za pomocą programu LEX.
4.Hauser, R. (2012). Koncepcja multicentryczności systemu prawa. W: R. Hauser, A. Wróbel, Z. Niewiadomski (red.), Konstytucyjne podstawy funkcjonowania administracji publicznej System Prawa Administracyjnego. T. 2. Warszawa: C.H. Beck. Pobrane z: https://sip.legalis.pl/document-full.seam?documentId=mjxw62zogeztkmbvga3tqojogqxdcmjogixdi (15.04.2016). Dostęp za pomocą programu Legalis.
5.Kondratowska, J. (2014). Komentarz do art. 14h. W: H. Dzwonkowski (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck. Pobrane z: https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mjxw62zoge4tambvha3teojoobqxalrtgeydsmjqgy4a&groupIndex=0&rowIndex=0 (30.04.2016). Dostęp za pomocą programu Legalis.
6.Malański, A. (2009). Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika. Zasada prawa podatkowego. Warszawa: Wolters Kluwer. Pobrane z: http://sip.lex.pl/#/monografia/369198201/15 (24.04.2016). Dostęp za pomocą programu LEX.
7.Michalik, T. (2009). Wstęp poprzedzający artykuł B. Bogdański, Zwrot niesłusznie pobranego podatku. SERWIS Monitora Podatkowego, 4. Pobrane z: https://sip.legalis.pl/document-full.seam?documentId=mjxw62zogq2tamzzhe4te (01.05.2016). Dostęp za pomocą programu Legalis.
8.Morska, A. (2013). Spółki osobowe w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania. Warszawa: Wolters Kluwer. Pobrane z: http://sip.lex.pl/#/monografia/369307118/13 (16.04.2016). Dostęp za pomocą programu LEX.
9.Rowiński, W. (2016). Nakaz dokonywania wykładni prounijnej jako dyrektywa wykładni systemowej. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1, 199–111.
10.Turzyński, K.F. (2015). Interpretacje przepisów prawa podatkowego w praktyce i orzecznictwie. Warszawa: Wolters Kluwer. Pobrane z: http://sip.lex.pl/#/monografia/369357057/11 (16.04.2016).
11.Ustawa z 29.08.1997 – Ordynacja podatkowa. Dz.U. 2015, poz. 613 z późni. zm.
12.Ustawa z 5.08.2015 o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. 2015, poz. 1197.
13.Uzasadnienie do przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Pobrane z: http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/DF7F3E40F8BB6D74C1257DB2004373FC/%24File/3018.pdf (10.04.2016).
14.Wróblewska I. (2010). Zasada państwa prawnego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Toruń: TNOiK.
15.Wyrok NSA z 18.01.1988, sygn. III SA 964/87. Pobrane z: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/query (30.04.2016).
16.Wyrok NSA z 1.04.2009, sygn. II FSK 1934/07. Pobrane z: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/query (30.04.2016).
17.Wyrok NSA z 13.06.2014, sygn. I FSK 838/13. Pobrane z: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/query (30.04.2016).
18.Wyrok NSA z 14.11.2014, sygn. II FSK 2681/14. Pobrane z: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/query (30.04.2016).
19.Wyrok NSA z 9.12.2014, sygn. I GSK 439/14. Pobrane z: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/query (30.04.2016).
20.Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 21.03.2001, sygn. K 24/00, Legalis nr 49669.
21.Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 17.06.2003, sygn. P24/02.
22.Wyrok WSA w Rzeszowie z 22.05.2014, sygn. II SA/Rz 161/14. Pobrane z: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/query (30.04.2016).
23.Wyrok WSA w Warszawie z 13.06.2008, sygn. III SA/Wa 417/08. Pobrane z: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/query (30.04.2016).
24.Wyrok WSA w Warszawie z 23.08.2010, sygn. III SA/Wa 307/10. Pobrane z: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/query (30.04.2016).
25.Wyrok WSA w Warszawie z 15.04.2013, sygn. III SA/Wa 159/13. Pobrane z: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/query (30.04.2016).
26.Wyrok WSA w Warszawie z 7.04.2014, sygn. III SA/Wa 2122/13. Pobrane z: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/query (30.04.2016).
27.Wyrok WSA we Wrocławiu z 24.07.2014, sygn. I SA/Wr 754/14. Pobrane z: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/query (30.04.2016).