Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.6.84/2-07
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 6/2016 (84) cz. 2
Zdolności inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego województwa dolnośląskiego w latach 2007–2013

Autorzy: Ewa Gubernat
Słowa kluczowe: jednostka samorządu terytorialnego nadwyżka operacyjna zdolności inwestycyjne
Rok wydania:2016
Liczba stron:13 (71-83)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Proces realizacji projektów inwestycyjnych w samorządach determinuje szereg konsekwencji. Odnosząc się do zdolności inwestycyjnych JST oraz oceny możliwości finansowania przez nie inwestycji, należy posłużyć się analizą sytuacji ekonomiczno-finansowej danego samorządu. Celem opracowania jest ocena możliwości finansowania działalności rozwojowej w JST Dolnego Śląska w latach 2007–2013. Materiał empiryczny wykorzystany w analizie stanowiły dane z Ministerstwa Finansów i Banku Danych Lokalnych GUS z lat 2007–2013. W badaniach wykorzystano metodę analizy ekonomicznej z użyciem porównań w czasie oraz miar opisu statystycznego. Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że na wszystkich poziomach JST zdolności inwestycyjne mierzone wielkością nadwyżki operacyjnej narastająco były znacznie mniejsze od wielkości zadłużenia. Potwierdza to fakt niewielkiego zaangażowania środków własnych w projekty inwestycyjne i sięgania po instrumenty dłużne.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Aspekty prawne inwestowania nadwyżek operacyjnych i budżetowych przez jednostki samorządu terytorialnego. Doradztwo Samorządowe Curulis.
2.Dafflon, B. (2002). Theory of Subnational Balanced Budget and Debt Control. W: B. Dafflon (red.), Local Public Finance in Europe: Balancing the Budget and Controlling Debt. Chantengam–Northampton: Edward Elgar.
3.Galiński, P. Wykorzystanie nadwyżki operacyjnej do oceny możliwości finansowania inwestycji przez jednostki samorządu terytorialnego ze środków własnych. Pobrane z: samorząd.lex.pl (25.03.2016).
4.Miemiec, M., Miemiec, W., Sawicka, K. (2013). Prawo finansów publicznych sektora samorządowego. Warszawa: Wolters Kluwer.
5.Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach 2008–2010. Ministerstwo Finansów.
6.Poniatowicz, M., Salachna, J.M., Perło, D. (2010). Efektywne zarządzanie długiem w jednostce samorządu terytorialnego. Warszawa: Wolters Kluwer.
7.Skoczylas, W., Świderek, I. (2011). Nadwyżka operacyjna w ocenie zachowania równowagi finansów jednostki samorządu terytorialnego w czasie kryzysu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 687, 225–234.
8.Studia nad rozwojem Dolnego Śląska, nr 2/54/2014 (2014). Wrocław: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.
9.Surówka, K. (2014). Samorząd terytorialny w Polsce w dobie spowolnienia gospodarczego. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 37 (1), 366–378.
10.Swaniewicz P. (2004). Finanse lokalne – teoria i praktyka. Warszawa: Municipium.
11.Ustawa o finansach publicznych z 27.08.2009. Dz.U. nr 157, poz. 1240, z późn. zm.
12.Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2008–2010 (2011). Warszawa: Ministerstwo Finansów.