Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460     DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/1-76
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2016 (82) cz. 1
Inwestycje i dezinwestycje private equity w Europie i w Polsce

Rok wydania:2016
Liczba stron:11 (919-929)
Słowa kluczowe: finansowanie przedsiębiorstw fundusze private equity inwestycje i dezinwestycje private equity
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: Małgorzata Kowalik

Abstrakt

Cel – Celem opracowania było dokonanie diagnozy sytuacji w zakresie rozwoju istotnego dla współczesnych przedsiębiorstw źródła finansowania, jakim są fundusze private equity. Analiza inwestycji i dezinwestycji funduszy private equity z arówno w Europie, jak i w Polsce stała się zatem przedmiotem podjętych badań. Metodologia badania – Analiza literatury przedmiotu oraz analiza porównawcza danych empirycznych dotyczących Europy i Polski. Wynik – W wyniku przeprowadzonych badań podkreślono znaczenie procesu inwestycyjnego funduszy private equity w rozwoju przedsiębiorstw i całych gospodarek. Zaprezentowano i dokonano porównawczej analizy inwestycji i dezinwestycji dokonanych w Europie i w Polsce w latach 2007–2013. Rozwój funduszy private equity oraz wielkość kapitałów, które zostały przez nie pozyskane w ostatnich latach sprawił, że ich inwestycje osiągnęły zasięg światowy i zanotowały szybki wzrost wartości aktywów, które były pod ich zarządem. Oryginalność/wartość – W artykule zwrócono uwagę na inwestycje i dezinwestycje funduszy private equity w Europie i w Polsce z uwzględnieniem także wpływu kryzysu gospodarczego. Wskazano na rosnące ich znaczenie w finansowaniu działalności podmiotów gospodarczych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Fałat- Kilijańska I. (2014). Private equity. Więcej niż kapitał. Warszawa: CeDeWu. Szlęzak- Matusewicz J., Felis P. (red.) (2014). Finansowanie przedsiębiorstwa. Ujęcie teoretyczno- praktyczne. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer.
2.Panfil M. (2005). Fundusze private equity. Warszawa: Difin.
3.EVCA (2013). 2013 European Private Equity Activity. Statistics on Fundrasing, Investments & Divestments. Pobrano z: www.investeurope.eu.
4.EVCA Poland 2013. Pobrano z: www.psik.org.pl.