Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460     DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/1-60
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2016 (82) cz. 1
Ryzyka polityki ujemnych stóp procentowych

Autorzy: Jarosław Klepacki
Słowa kluczowe: ryzyko ujemne stopy procentowe rynek kapitałowy bank centralny gospodarka
Rok wydania:2016
Liczba stron:8 (721-728)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Szeroko rozumiana globalizacja w zestawieniu z działaniami pokryzysowymi z lat 2008– 2009 realizowanymi przez instytucje finansowe zaowocowała wykreowaniem procesów, które do niedawna w literaturze przedmiotu identyfikowane były w sposób marginalny. Jednym z nich jest realizowana przez banki centralne polityka ujemnych stóp procentowych. Dzisiaj nauka na nowo podejmuje próbę analizy tego zjawiska. Analizy, która dokonana powinna być równolegle z opisywaniem potencjalnych skutków oraz towarzyszących im ryzyk.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Beksiak J. (2001). Ekonomia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
2.Dimand R.W. (2013). David Hume and Irving Fisher on the quantity theory of money in the long run and the short run. The European Journal of the History of Economic Thought, 20 (2).
3.Gordon P., Hamilton S. (2016). Draghi Says ECB Critics Risk Provoking Need for More Action. Bloomberg. Pobrano z: http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-04-21/draghi-says-ecb-ready-to-act-again-if-warrantedto-revive-prices (27.04.2016).
4.Gostomski E. (2015). Konsekwencje stosowania w strefie euro ujemnych stóp procentowych. Bank Spółdzielczy, 1 (578).
5.Gruszecki T. (2004). Teoria pieniądza i polityka pieniężna. Rys historyczny i praktyka gospodarcza. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
6.Kowalewski P. (2014). Ujemne stopy procentowe to nic nowego. Obserwatorfinansowy.pl. Pobrano z: http://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/ujemne-stopy-procentowe-to-nic-nowego (27.04.2016).
7.Polański Z. (2010). Stopa procentowa. Materiały z wykładów. Pobrano z: akson.sgh.waw.pl/.../Wyklad%204_PolitykaPieniezna_2010_stacjonarne (27.04.2016).
8.Samuelson P.A., Nordhaus W.D. (2005). Ekonomia. Tom 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
9.Siemionczyk G. (2016). Nielsen: Polityka ujemnych stóp procentowych to fatalny, nienaturalny pomysł. Rp.pl. Pobrano z: http://www.rp.pl/Banki/303259902-Nielsen-Polityka-ujemnych-stop-procentowych-to-fatalny-nienaturalny-pomysl.html#ap-1 (27.04.2016).
10.Solarz J.K. (2014). Zarządzanie ryzykiem systemowym. Przyczynek do międzynarodowej ekonomii politycznej finansów. Finansowe i ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XV (8/3).
11.Szpunar P.J. (2012). Rola polityki makroostrożnościowej w zapobieganiu kryzysom finansowym. Materiały i studia NBP, 278.
12.Tartar A. (2016). Here’s What Economists Think About Negative Policy Rates. Bloomberg. Pobrano z: http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-02-19/here-s-what-economists-think-about-negative-policy-rates (27.04.2016).
13.Trading Economics. Polska – stopa procentowa. Pobrano z : http://pl.tradingeconomics.com/poland/interest-rate (27.04.2016).