Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460     DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/1-51
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2016 (82) cz. 1
Determinanty finansowania społecznościowego

Autorzy: Angelika Kędzierska-Szczepaniak
Słowa kluczowe: społeczność finansowanie platforma crowdfundingowa finansowanie społecznościowe
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (613-622)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Finansowanie społecznościowe jest coraz popularniejszą formą finansowania. Dostęp do innych form pozyskania kapitału bywa niejednokrotnie utrudniony, szczególnie dla nowych przedsiębiorstw bez historii i wyników finansowych. Alternatywą często staje się finansowanie społecznościowe. Jednak ze względu na swą specyficzną formę, wiąże się ono z ryzykiem, którego zarówno inwestorzy, jak i pomysłodawcy nie zawsze są świadomi. Celem artykułu jest prezentacja i analiza szans oraz zagrożeń związanych z finansowaniem społecznościowym. Metody badawcze wykorzystane w pracy to przede wszystkim analiza i krytyka piśmiennictwa oraz badanie dokumentów. W wyniku przeprowadzonej analizy przedstawiono zalety i wady związane z finansowaniem społecznościowym.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Belleflamme P., Lambert T., Schwienbacher A. (2014). Crowdfunding. Tapping the right crown. Journal of Business Veturing, 29 (5).
2.Crowdfunding in Europe (2016) (red.) D. Brüntje D., O. Gajda O., FGF Studies in Small Business and Entrepreneurship. London: Springer.
3.Crowdfunding Industry Report (2013). Massolution.
4.Crowdfunding Industry Report (2015). Massolution.
5.Cunningham W. M. (2012). The Jobs Act Crowdfunding for Small Businesses and Startups. New York: Apres.
6.Dresner S. (2014). Crowdfunding. A Guide to Raising Capital on the Internet. New Jersey: John Wiley&Son.
7.Funk A.S. (2016). Institutions Influencing the Evolution of Crowdfunding in China: A Review of the World Bank Report on Crowdfunding’s Potential for the Developing World. W: D. Brüntje, O. Gajda (red.), Crowdfunding in Europe. FGF Studies in Small Business and Entrepreneurship. London: Springer.
8.Hemer, J. (2011). A snapshot on crowdfunding. Working Papers Firms and Region. No. R2/2011. Karlsruhe: Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research ISI. http://www.danmarom.com/post/35627344098/a-framework-for-political-crowdfunding-lessons (20.10.2015).
9.http://kickstarter.com (11.02.2016).
10.Kahneman D. (2012). Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym. Poznań: Media Rodzina.
11.Kappel T. (2009). Ex ante crowdfunding and the recording industry: A model for the U.S. Loyola of Los Angeles Entertainment Law Review, 29 (3), 375–385.
12.Kędzierska-Szczepaniak A., Szczepaniak K. (2014). Kredyt czy leasing? Porównanie kosztów finansowania Inwestycji. Zarządzanie i Finanse/Journal of Management and Finance, 12 (4), 21–23.
13.Kędzierska-Szczepaniak A., Szczepaniak K. (2015). Podatkowe aspekty crowdfundingu. Zarządzanie i Finanse/ Journal of Management and Finance, 13 (4/1), 19–30.
14.Kleeman F., Gunter Voss G., Rieder K. (2008). Un(der)paid Innovators: The Commercial Utilization of Consumer Work Throuh Crowdsourcing. Science, Technology&Innovation Studies, 4 (1).
15.Kozioł-Nadolna K. (2015). Crowdfunding jako źródło finansowania innowacyjnych projektów. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 854, 671–683.
16.Król K. (2011). Finansowanie społecznościowe jako źródło finansowania przedsięwzięć w Polsce. Poznań.
17.Lambert T., Schwienbacher A. (2010). An empirical analysis of crowdfunding. Social Science Research Network.
18.Leimeister J.M. (2012). Crowdsourcing: Crowdfunding, crowdvoting, crowdcreation. Zeitschrift für Controlling und Management, 56, 388–392.
19.Moritz A., Block J. (2014). Crowdfunding: A Literature Review and Research Directions. Social Science Research Networks, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2554444 (10.02.2016).
20.Young T.E. (2013). The Everything Guide to Crowdfunding: Learn How to Use Social Media for Small Business Funding. FW Media, 16–17.