Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/1-41
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2016 (82) cz. 1
Zmiany warunku działania dźwigni finansowej w gospodarce inflacyjnej

Autorzy: Robert Sobków
Słowa kluczowe: dźwignia finansowa analiza finansowa inflacja rentowność koszt pieniądza
Rok wydania:2016
Liczba stron:8 (501-508)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Dźwignia finansowa jest jednym z narzędzi szerokiego instrumentarium analizy finansowej przedsiębiorstw. Wyrażona w niej zależność pomiędzy poziomem rentowności operacyjnej przedsiębiorstwa a poziomem kosztu kapitału obcego spełniona jest jednak przy określonych założeniach. Jednym z nich jest brak inflacji, zniekształcającej realny koszt pieniądza w gospodarce. Wykorzystywanie dźwigni finansowej w analizie finansowej w warunkach gospodarki inflacyjnej, bez poddania jej stosownej modyfikacji, może napotkać zatem utrudnienia i prowadzić do błędnych wniosków. Artykuł ukazuje uwarunkowania wpływające na ocenę poszczególnych elementów składowych równania dźwigni finansowej w sytuacji spadku wartości realnej pieniądza. Ostatecznie wyprowadzono wzór na dźwignię finansową w warunkach inflacji, będący uniwersalnym wyrażeniem tego narzędzia analizy finansowej tak dla gospodarki inflacyjnej, jak i dla gospodarki bezinflacyjnej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Asian Development Bank. Pobrano z: www.aric.adb.org (12.12.2015).
2.Barr D.G., Campbell J.Y. (1996). Inflation, Real Interest Rates and the Bond Market: A Study of UK Nominal and Index-Linked Government Bond Prices. Cambridge (MA): National Bureau of Economic Research.
3.Brealey R.A., Myers S.C. (1996). Principles of Corporate Finance. New York: McGraw-Hill Companies.
4.Boguszewski P. (1988). Dyskusja o polskiej inflacji w latach 1980–1985. Warszawa: Instytut Gospodarki Narodowej.
5.Feldstein M., Summers L. (1979). Inflation, Tax Rules, and the Long-Term Interest Rate. Cambridge (MA): National Bureau of Economic Research.
6.Fisher I. (1930). The Theory of Interest. New York: Macmillan.
7.Koch T., Macdonald S. (2003). Bank Management. South Western Thomson Learning.
8.Mehra Y. (1984). The Tax Effect, and the Recent Behaviour of the After-Tax Real Rate: Is It Too High? Economic Review. Russian Federation State Statistics Committee. Pobrano z: www.gkf.ru (12.12.2015).
9.Waśniewski T. (1996). Ocena wpływu struktury i kosztu kapitału na poziom rentowności. W: Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce.
10.Weidmann J. (1997). New Hope for the Fisher Effect? A Reexamining Using Treshold Cointegration. University of Bonn. www.tradingeconomics.com/belarus/inflation-cpi (12.12.2015).