Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/1-40
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2016 (82) cz. 1
Rezerwy na świadczenia pracownicze w spółkach górniczych

Autorzy: Agata Sierpińska-Sawicz
Słowa kluczowe: rezerwy podstawy tworzenia rezerw poziom rezerw na świadczenia pracownicze
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (491-500)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule zaprezentowano wyniki badań dotyczących rezerw na świadczenia pracownicze w spółkach węglowych. Zarówno dla zatrudnionych, jak i byłych pracowników tworzone są rezerwy na odprawy emerytalne i rentowe, na nagrody jubileuszowe, na renty wyrównawcze, na deputaty węglowe emerytów i rencistów, na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów oraz na pozostałe świadczenia dla pracowników. Udział rezerw na świadczenia pracownicze w spółkach węglowych jest zróżnicowany i mieści się w przedziale 40–70% ogółu tworzonych rezerw. Naliczanie rezerw na świadczenia pracownicze pogarsza wyniki finansowe spółek górniczych i może być przyczyną ich upadłości. System ich tworzenia musi być zatem zmieniony, gdyż obciążenie bilansu zobowiązaniami w postaci rezerw ogranicza w spółkach korzystanie z rynku długu, a tym samym ich rozwój.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Borkowska S. (2012). Skuteczne strategie wynagrodzeń – tworzenie i zastosowanie. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
2.Cyrankiewicz M. (2016). Kłopoty gmin górniczych z podatkiem od budowli. Rzeczpospolita, 18.01.2016 (samorząd.rp.pl).
3.Deputaty, czyli co warto wiedzieć (2016). Pobrano z: www.nettg.pl (20.04.2016).
4.Florczak W. (2014). Wycena rezerwy na świadczenia pracownicze. Rachunkowość, 10.
5.Gmytrasiewicz M. (2002). Rezerwy w księgach rachunkowych. Warszawa: Difin.
6.Konieczny T., Kufel M. (2014). Rezerwy na świadczenia pracownicze. Rachunkowość, 11.
7.Łukaszewicz M. (2008). Rozliczenia międzyokresowe i rezerwy. Gdańsk: ODDK.
8.Szydełko A. (2009). Rezerwy na świadczenia pracownicze jako instrument ograniczania ryzyka zatrudnienia pracowników. W: B. Micherda, M. Stępień (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.