Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/1-30
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2016 (82) cz. 1
Systemowe zarządzanie jakością jako element poprawy efektywności w polskiej kopalni węgla kamiennego

Autorzy: Aneta Napieraj

Marta Sukiennik
Słowa kluczowe: zarządzanie jakością kopalnia węgla kamiennego efektywność
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (357-366)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono systemowe zarządzanie jakością w wybranej kopalni węgla kamiennego. Zwrócono uwagę na fakt, że stosowanie zarządzania jakością ma dobry wpływ na przedsiębiorstwo, a w tym na jego efektywność. Zaproponowano także kierunek dalszych działań, które prowadzić mają do dalszej poprawy efektywności.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Borys T. (2011). Zintegrowane Systemy Zarządzania jakością i środowiskiem. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
2.Krzyżanowski L. (1999). O podstawach zarządzania organizacjami inaczej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
3.Krzyżanowski L. (1992). Podstawy nauki o organizacji i zarządzaniu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
4.Latzko W.J., Saunders D.M. (1998). Cztery dni z dr. Demingiem. Nowoczesna teoria zarządzania. Warszawa: WNT.
5.Lisiecka K. (1996). Rachunek kosztów jakości – narzędziem obniżki kosztów wytwarzania. W: T. Wawak (red.), Koszty i korzyści wdrażania systemu jakości w przedsiębiorstwie. Warszawa.
6.Materiały niepublikowane KEZP, AGH (2015). B. Kunc „Projekt organizacji kontroli jakości wybranego procesu produkcyjnego”.
7.Materiały udostępnione przez KWK „Ziemowit” (2016).
8.PN-EN ISO 9000. Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia (2006). Polski Komitet Normalizacyjny. Warszawa.
9.Sukiennik M. (2007). Koncepcja analizy porównawczej metod oceny kondycji finansowej kopalń węgla kamiennego w Polsce. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa PW, 120 (49), 297–304.
10.Sukiennik M., Napieraj A. (2015). Ocena ryzyka w procesie produkcyjnym realizowanym w przodku ścianowym kopalń węgla kamiennego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 74, t. 1.
11.Snopkowski R., Napieraj A. (2012). Metoda probabilistycznego modelowania czasu trwania czynności cyklu produkcyjnego realizowanego w przodkach ścianowych kopalń węgla kamiennego. Archives of Mining Sciences, 57 (1).
12.Snopkowski R., Sukiennik M. (2012). Wyznaczanie obsady przodka ścianowego z uwzględnieniem stochastycznego charakteru procesu produkcyjnego. Cz. 1: Opis metody. Archives of Mining Sciences, 57 (4).
13.Wawak S. (2011). Zarządzanie jakością. Podstawy, systemy i narzędzia. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
14.Wawak T. (2002). Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka. Gliwice: Wydawnictwo Helion.