Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/1-27
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2016 (82) cz. 1
Zastosowanie procedur analitycznych w wykrywaniu manipulacji księgowych

Autorzy: Agnieszka Dałecka
Słowa kluczowe: analiza finansowa procedury analityczne manipulacje księgowe
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (323-334)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – artykuł prezentuje rozważania na temat procedur analitycznych w wykrywaniu manipulacji księgowych w Polsce i za granicą. Metodologia badania – analiza aktów prawnych i badania literaturowe. Wnioski – w artykule zaprezentowano definicje i zasady stosowania procedur analitycznych przez menadżerów, analityków finansowych i biegłych rewidentów. Procedury analityczne odgrywają ważną rolę w wykrywaniu manipulacji księgowych. Właściwie zaprojektowane i wykonane procedury analityczne mogą pozwolić audytorowi skuteczniej osiągać cele kontroli poprzez zmniejszenie lub zastąpienie innych szczegółowych badań.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Clayton M.M.,Golden T.W., Skalak S.L. (2006). A Guide to Forensic Accounting Investigation. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc. http://www.aicpa.org/research/standards/auditattest/pages/sas.aspx (2.04.2016).
2.ISA 520 Analytical Procedures, http://www.ifac.org/system/files/downloads/a026-2010-iaasb-handbook-isa-520.pdf (2.04.2016).
3.KSRF Krajowy Standard Rewizji Finansowej 230.https://kibr.org.pl/pl/normy (2.04.2016).
4.KSRF Krajowy Standard Rewizji Finansowej 520.https://kibr.org.pl/pl/normy (2.04.2016).
5.SASNo.56AnalyticalProcedur. AU Section 329.05.02.
6.Stochniałek-Mulas K., Fita K (2011). Sprawozdania finansowe w krzywym zwierciadle. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 64 (120). Warszawa: SKWP.
7.Uchwała nr 2783/52/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie krajowych standardów rewizji finansowej Zgodnie z art. 72 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym KNA zatwierdziła uchwałę w dniu 1 kwietnia 2015 r., http://www.kibr.webserwer.pl/_doc/uchwaly/uchwala_ 2783-52-2015.pdf (2.04.2016).
8.Wells J.W (2006). Nadużycia w firmach vademecum. Zapobieganie i wykrywanie. Warszawa: Ernst & Young.
9.Zack G.M. CFE, CPA (2009). Fair Value Accounting Fraud New Global Risks and Detection Techniques. New Jersey: John Wiley & Sons.
10.Zarzecki D (1997). Wykorzystanie wskaźników finansowych w ocenie przedsiębiorstwa. Szczecin: Interbook.
11.Zarzecki D. (2013). Współczesne wyzwania wyceny przedsiębiorstw. Szczecin: Zarzecki, Lasota i Wspólnicy.